Velka cena prahy2013Ve druhé části naší ankety určené pořadatelům dostihů přinášíme odpovědi zástupců závodiště Benešov, Karlovy Vary, Kolesa, Lysá nad Labem a Pardubice. Stejně jako představitelé dostihových drah v Mostě, Praze a Slušovicích odpovídali na tyto dvě otázky:1/ Jak hodnotíte sezónu 2013 na vašem závodišti?
2/ Jaký je v tuto chvíli ekonomický výhled na zajištění sezóny 2014 u vás?


Tomáš Hurt, zástupce sdružení JarkTo, pořadatele dostihů v Benešově:

1/
Podařilo se nám nakonec uspořádat dva dostihové dny. Sponzory jsme dokázali zajistit, bohužel ostatní režie, včetně některých, přinejmenším zvláštních poplatků je natolik vysoká, že se opět pohybujeme v červených číslech. Způsobeno je to i menším počtem startujících koní, což samozřejmě netěší žádného pořadatele. Benešovská dráha je, souhlasím, specifická, ale nemůžu se ubránit názoru, že nevole mladých jezdců zde startovat, určité procento koní ze startovního pole eliminuje.

2/ V příštím roce určitě naplánujeme minimálně jeden dostihový den, budeme se ale muset zamyslet, jak přitáhnout více koní na startovní listiny. Letos se Cena Aspena III. kategorie běhala stejně jako trojkové dostihy na áčkových závodištích o 60 tisíc korun, některé dostihy IV. kategorie o 40 tisíc a to za nižší startovné než jinde, a ani to nepomohlo. Je tedy nakonec vidět, že majitelům koní finance v našem turfu nescházejí. Pro příští rok zkusíme jinou variantu lobbingu a věříme ve zlepšení.

Ivan Janatka, zástupce společnosti City Golf & Racing Club, s.r.o., pořadatele dostihů v Karlových Varech:

1/
V letošním roce karlovarská dostihová sezóna obsahovala pět dní. Oblíbené závodiště s jedinečnou secesní tribunou, celoplošnou závlahou dostihové dráhy, otočnými hekami pro překážkové dostihy a báječnou turfmanskou restaurací s ubytováním se snažilo opět vypsat propozice tak, aby bylo vyhověno trenérům a majitelům s obsazením koním. Trenéry, jezdci a majiteli koní byla hodnocena kvalita travnatého povrchu dostihového dráhy ze 70 % pružná a ze 30 % měkká.
Novinkou v karlovarské sezóně bylo o festivalovém dnu vypsání překážkového dostihu na 4500 metrů s dotací milion korun a s mezinárodní účastí. Na žádost majitelů a trenérů byla po dlouhých 22 letech vypsána v Karlových Varech Svatováclavská zimní královna pro dvouleté klisny o 200.000 Kč. První ročník tohoto dostihu se konal v roce 1990 právě na zdejší dráze, kdy zvítězila napajedelská Wichita. Poděkování patří panu Martinu Bláhovi za to, že jsou karlovarské dostihy i s komentářem přenášeny přes internet.
Nepříjemná záležitost ale vznikla s termínovou listinou dostihů. Jockey Club ČR by měl brát v úvahu podmínky pořadatelů dostihů, než vydá termínovou listinu. Není jednoduché sehnat dotace na dostihy a je nepříjemné, když je pořadatel poškozený neuváženými termíny. Pořadatelé dostihů by se měli dohodnout a Jockey Club jakožto nadřízený orgán by měl termíny úzkostlivě zvážit. V letošním roce bylo několik zbytečných problémů. My jsme například žádali o termín 14. července, ale ten byl přidělený Benešovu a nakonec tyto dostihy nebyly a neděle 14. července tak zůstala v Česku zcela bez dostihů.
Myslím, že by stálo za úvahu, aby dostihy v sobotu před Karlovými Vary pořádala třeba Kolesa, Světlá Hora, Netolice, Benešov a Brno, a ne Lysá nad Labem, která je kvalitním závodištěm ve středu Čech a zbytečně si navzájem odčerpáváme účastníky dostihů. Je třeba vzít v patrnost, že jsme vzdálené závodiště. Rád bych také vyslovil poděkování Ing. Trávníčkovi, Dr. Charvátovi, paní Fialové, panu Bláhovi, panu Ing. Jandejskovi, panu producentu Boučkovi, panu Jalovému, panu Nesládkovi a jedinému Karlovarákovi panu Chárovi za finanční přispění na uspořádání dostihů.

2/ Počet dostihových dnů v sezóně 2014 bude zvýšen. Po dohodě s evropskou šlechtou bude uspořádán mítink v sobotu 26. dubna od 10 do 14 hodin, takže pak by bylo v Karlových Varech šest dostihových dnů. A v případě dohody se sponzory by mohl opět vzniknout oblíbený dvouden při mezinárodním Filmovém festivalu a tím by pak dostihová sezóna 2014 obsahovala sedm dostihových dnů.
Poděkování patří Magistrátu Karlovy Vary a majiteli karlovarského závodiště panu Holoubkovi za přístup k dostihům a hlavně za stálé budování a údržbu závodiště. V roce 2014 doje k I. etapě budování nových stájí. Zbourány budou stáje v čele i s budovami kanceláří. Budou tak zrušeny čtyři stáje s počtem 16 boxů a postaveno bude pět stájí se 20 boxy. Doufáme, že náš předpoklad se splní, a těšíme se již nyní na setkání s majiteli, trenéry, jezdci a turfmany.


Jan Palyza, pořadatel dostihů v Lysé nad Labem:

1/ Hlavně jsem rád, že se žádnému z jezdců a koní nestal během celé naší sezóny vážný úraz. V letošní sezóně se povedlo uspořádat sedm dostihových dnů, což je druhý nejvyšší počet za dobu, co dostihy pořádám. Na třetí dostihový den, tedy 16. června, přispěl také Jockey Club České republiky.
Mám rovněž radost, že máme kompletní závlahový systém. Ať koně šlápnou na rovině, u překážky nebo u proutěnky, všude je závlahový systém. Bez toho by dráha ve velkých vedrech nebyla dobře připravena. Ve velkých vedrech jsme museli posunout začátek dostihového dne. Někteří lidé radili běhat ráno od osmi hodin, ale my jsme zvolili až 18. hodinu a myslím, že to bylo dobré řešení. Půlka dráhy už v té době byla ve stínu, rovněž cílové rovina a tribuny, takže jsme nakonec na tento netradiční začátek dostihového dne měli kladný ohlas nejen od účastníků dostihů, ale i od diváků a i od sponzorů. Zaznamenal jsem třeba věty od návštěvníků, že to bylo fajn, že odpoledne byli na koupališti a vpodvečer stihli dostihy… Takže to by mohla být cesta i pro příští sezóny v teplém letním počasí pořádat dostihy od 17. hodin.
Také jsme měli v Lysé ustájeny koně z Velké Chuchle postižené povodněmi. Smekám před panem Drahošem a týmem zaměstnanců pražského závodiště, jak rychle dokázali stáje a areál opravit, a v jakém výborném stavu byla dráha na podzim.
Rád bych ještě poděkoval panu inženýrovi Odcházelovi, kterým byl sponzorem Memoriálu Evy Palyzové a dalšího dostihu, a také dalším sponzorům. Nesmím zapomenout na pana Karla Kapra staršího, se kterým spolupracujeme už sedmou sezónu a který se na našich dostizích podílí finančně a také na doprovodném programu. A Karel Kapr mladší zase dělá pěkné Dostihové programy. Je to velmi šikovný grafik a díky jemu programy obsahují i dresy stájí a pěkné fotografie.

2/ Rád bych udržel počet dostihových dnů na šesti, ale bude záležet na jednání se sponzory, která mě čekají. Takže zatím počítám pro sezónu 2014 se čtyřmi dostihovými dny. Jsme také závislí na podpoře Jockey Clubu, který všem závodištím dost pomáhá a je pro nás důležité, jak bude tato podpora probíhat příští rok. Podpora Jockey Clubu je vidět nejen u nás, ale i u dalších závodišť. Co se týče překážek, budu se snažit, ale byly férové, bezpečné a přitom byly těžší. A potřebujeme také zlepšit i sociální zařízení pro jezdce a diváky. Je ale samozřejmě v tuto chvíli otázkou, jak se to podaří příští rok finančně zvládnout.


Ing. Michael Skalický, Ph.D., ředitel Dostihového spolku a.s., Pardubice, pořadatele dostihů v Pardubicích:

1/
S letošní sezonou jsme spokojeni. Podařilo se nám bez vážnějších problémů zajistit všechny naplánované dostihové mítinky. Potěšila mne dobrá divácká návštěvnost nejen při 123. Velké pardubické s Českou pojišťovnou, ale i v další dny. V létě jsme ve velmi teplých dnech zkusili běhat dostihy v ranních hodinách a to se také povedlo. Prospělo to hlavně stavu dráhy, kde se konečně začínají projevovat investované peníze a dobrá práce při její údržbě. Ovšem nepopírám, že jsem v organizaci zaznamenal i určité dílčí problémy. Projevila se přerušená kontinuita v některých činnostech, zapříčiněná poměrně častými personálními změnami v nedávné minulosti. Po ekonomické stránce jsem také spokojen, i když účetní uzávěrka nás ještě čeká. Zcela jistě jsme si vytvořili velmi dobré východisko pro další úspěšný rok.

2/ Pro příští rok zůstaneme u tradičních deseti dostihových dní, nepočítáme s pátečními dostihy, které pro nás byly ekonomicky ztrátové. Diváci sice o ně měli zájem, ale ne tak velký jak jsme si představovali. Od začátku jsme říkali, že je to na zkoušku a že až po vyhodnocení sezony uvidíme, zda v pátečních dostizích pokračovat. Na to, abych tvrdil, že máme ke dnešku zajištěný celý rozpočet na rok 2014, je opravdu velmi brzo. Podobně jako zřejmě i další pořadatelé vždy vstupujeme do sezóny s určitým ekonomickým rizikem.Pavlína Sůrová, zástupkyně Elektrovasury spol. s r.o., pořadatele dostihů v Kolesách:

1/ Za podpory fanoušků a milovníků koní se nám podařilo uskutečnit tři dostihové dny, za což všem sponzorům velmi děkujeme. Dostihové dny se povedly, přálo nám počasí a přišlo hodně diváků, to je bezesporu velké plus. Byli jsme mile překvapeni tím, jak velký zájem byl o listopadový mítink, kde bylo 90 startujících koní. Během celé sezóny se nestal žádný vážný úraz jezdcům. Dostalo se nám pochvaly i od sponzorů, kterým se dostihy líbily, takže doufáme, že jejich spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.


2/ Chtěli bychom opět uspořádat tři dostihové dny. Uvažujeme i o uspořádání velikonočního dostihového dne, ale vše bude záležet na jednání se sponzory a také na termínové listině závodišť. Listopadový dostihový den se osvědčil, takže ho zřejmě opět zařadíme do kalendáře. Vyhráli si tu koně, kteří se nedokázali tolik realizovat v průběhu celé sezóny a vydrželi se zdravím až do listopadu, takže to byla další pozitivní věc pro majitele a trenéry. Byli bychom také rádi, kdybychom v Kolesách mohli pořádat steeplechase pro tříleté koně, po jejichž pořádání volá mnoho trenérů, ale bohužel asociace steeplechase se k nim staví odmítavě. Přitom je mnoho tříletých koní, pro které nejsou starty na proutěných překážkách vhodné. (mze)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net