zanr2Rádi bychom na tomto místě reagovali na rozhodnutí Rady JC a prezentovali osobní názor (nikoliv stanovisko JC ČR jako takového) k celé kauze rozdělení dotací na výkonnostní zkoušky.


Při vší a dokonalé úctě ke všem účastníkům překážkového provozu, absurditu rozhodnutí Rady zvýhodnit v rámci rozdělení dotací překážkové dostihy před rovinovým provozem zde asi není třeba obšírněji rozebírat, zasvěcená veřejnost si jistě sama vytvoří obrázek a najde důvody. Po intenzivním tlaku a argumentaci ze strany (nejen) odborných komisí, jejichž názor rovněž nebyl brán v potaz, byl v naší zemi opět vytvořen světový unikát, v tomto případě negativní a osobně se od něj distancujeme. Navíc, jedná se o další díru navrtanou do kýlu potápějící se bárky našeho chovu (nelze nezmínit, že překážkový provoz generuje minimum chovného materiálu), ze které se s kolegy mnoho let snažíme vodu vylévat za pomoci sepnutých dlaní. Pomineme-li legislativní nebezpečí tohoto rozhodnutí, dle našeho názoru se překážkový provoz navíc tak trochu střelil do nohy, jelikož ucpává hrdlo láhve, z něhož mu přitékají účastníci z toho rovinového. Tedy, nelze než sledovat, zda v momentě, kdy ona bárka půjde definitivně ke dnu, budou navrhovatelé stát poctivě a důstojně stále na přídi u kormidla.

Podepsáni:

Ing. Ondřej Plachý
Ing. Eva Chaloupková
Ing. Jaroslava Görglová
Jaroslav Fabris
Ferdinand Minařík    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net