I ke mně po prohlášení Petra Juránka doputovaly informace, že „Bors“ to balí… . Musím tyto spekulace oficiálně vyvrátit a uvést věci na správnou míru, protože ctím i to, že když nejsou informace, tak vznikají dezinformace a proto takto reaguji. Samozřejmě „právo“ prvního vyjádření měl kolega Juránek, já si nyní dovolím celou situaci dovysvětlit.


Juránek je „machr“, mohl bych stručně dovysvětlit a konec … . Ale po pořádku: s trenérem mimo pracovně-právní vztah uzavírám v rámci „pacta sun servanda“ i dohodu na příslušný kalendářní rok a tuto dohodu jsem i přes rozpačité výsledky nechtěl porušit. Naší stáji se v posledním období v poměru „cena – výkon“ moc nedaří, jako v každé jiné sportovní disciplíně, kdy trenér vede svoje družstvo, za jehož výsledky je plně odpovědný i já jako majitel nesu tyto výsledky s různými pocity. Petr Juránek však jako charakter sám situaci někdy na začátku letošních prázdnin vyhodnotil a nabídl mi svoji rezignaci. Jsem konzervativec a nerad přijímám unáhlená řešení i proto jsem si po dohodě vzal čas na rozmyšlenou.  

Krásný statek od Lichtenjštejnů jsem na hektarové rozloze spolu se 40 ha pastvin pořizoval s idejí návaznosti na historickou tradici, protože koně pro dostihový sport zde jsou připravovány od r. 1865 a tudíž i tímto chci vyvrátit spekulace o dostihovém konci. Naopak tato nemalá finanční investice mě omezila při aktuální investici do koní, avšak rekonstrukce Nového Dvoru je v plném běhu – projektuje se a připravuje se vybudování opravdu jedinečné centrály pro trénink, chov a přípravu anglického plnokrevníka.

Aktuální provoz po dohodě s Petrem Juránkem běží pod jeho „kuratelou“ a stále je trenérem mých dostihových koní a jakékoliv výsledky do konce dostihové sezóny jsou především jeho zásluhou a stávající výběrové řízení je koncipováno v souladu s mojí firemní strategií pro rok 2014 a dále, k dnešnímu dni se o inzerovaný post uchází již 15 zájemců – bude tedy jistě z čeho vybírat a některá jména uchazečů jsou opravdu i pro mě překvapením…


Ing. Luděk Mikulecký, majitel stáje Bors Břeclav    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking