Dostihový soud na svém včerejším zasedání zamítl odvolání majitele dostihové stáje Dr. Charvát JUDr. Ing. Jiřího Charváta proti rozhodnutí Dostihové komise, kterým byl schválen doběh Oaks Holdingu Rabbit CZ, ve kterém Polyanta proběhla cílem jako první před Hessoesse.

 
V cílové rovince předmětného dostihu došlo k tísnění koně č. 6 Hessoesse koněm č. 1 Polyantou, které však podle výroku Dostihové komise nemělo vliv na výsledek dostihu, pouze ž. Petru Foretovi, který byl v sedle Polyanty, udělila DK sankci 500,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podala stáj druhé Hessoesse odvolání, Dostihový soud však na základě "protokolu o dostihu, dostihové zprávy, zápisu ze supervize provedené dne 23.7.2017, vyjádření předsedy DK Ing. J. Holíka, písemného odvolání, osobního slyšení jezdců ž. P. Foreta a ž. J. Ráji, zhlédnutí videozáznamu dostihu dodaného pořadatelem, zhlédnutí videozáznamů dostihu z vysílání České televize (záznam přímého přenosu dostihového dne), zhlédnutí dalších pomocných materiálů, zjistil, že odvolání není důvodné a rozhodl odvolání zamítnout a potvrdit výrok rozhodnutí Dostihové komise."  

V rozhodnutí DS se dále uvádí mj. uvádí že "Členové DS si jsou vědomi subjektivity rozhodování v obdobných věcech, lze však zdůraznit, že ve finiši dostihu nebylo možno zaznamenat moment, kdy by kůň č.6 HESSOESSE (FR) ztratil svou akci nebo kdy by jej jezdec jednoznačně přestal podporovat. K tísnění na hranici naražení mezi oběma koňmi bezpochyby došlo, dle názoru jej zavinil kůň č.1 4 POLYANTA (ITY), avšak dle jednomyslného názoru DS souboj obou koní nadále pokračoval a byl objektivně rozhodnut až po proběhlé kolizi." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net