Dostihový soud a svém prvním letošním jednání snížil sankci, kterou trenéru Fedorowiczovi udělila Pořádková komise kvůli pozitivnímu nálezu antidopingové kontroly koně Polyante v dostihu č. 1420 Cena podporovaná Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři, s.r.o.


Dostihový soud na základě odvolání trenéra Fedorowicze rozhodl, že "odvolání žadatele je částečně důvodné a rozhodl: změnit rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR č. 3/2016 ze dne 26.1.2016 toliko ohledně výše udělené sankce tak, že trenéru Vladislavu Fedorowiczovi se ukládá peněžitá sankce (§424 DŘ) ve výši 1.000,- Kč. V ostatním zůstává rozhodnutí nedotčeno."

V odůvodnění Dostihový soud uvádí, že se "rozhodl tuto sankci snížit na samotné minimum a to z těchto důvodů: Odvolatel je trenérem s dlouholetou praxí (35 sezón), starobním důchodcem, jedná se u něj o první prohřešek proti dopingovým pravidlům a i jeho sankční minulost v posledních deseti letech obsahuje pouze minimální počet přestupků za v podstatě bagatelní provozní přestupky, poslední pak v sezoně 2013. DS souhlasí s vyjádřeným závěrem PK, že s největší pravděpodobností nedošlo k úmyslnému podání zakázané látky za účelem ovlivnění výkonu koně. Vysvětlení odvolatele k přítomnosti zakázané látky bylo podpořeno i vlastním šetřením člena DS (dotazem u dodavatele zmíněného krmiva, jehož odběratelem byl i odvolatel, kterým bylo potvrzeno zpracování máku v rozhodné době)."

Související článek:
Polyante diskvalifikována, trenér Fedorowicz dostal sankci 10 tisíc a podmíněné odnětí licce na půl roku 
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net