Dostihový soud zamítl odvolání majitele stáje DS Kompresory - Kopřiva společnosti Kompresory - Kopřiva s.r.o. proti rozhodnutí Pořádkové komise JC ČR, kterým byla kvůli přítomnosti zakázané látky kapsaicin v těle klisny Moraya (Morandi) zmíněná klisna diskvalifikována z Ceny Masise, kterou proběhla cílem jako první.

 
Jak již dříve zjistila Pořádková komise, dostala se zakázaná látka do těla klisny z kontaminovaného boxu, který byl ošetřen prostředkem proti okusu obsahující zakázanou látku. Z tohoto důvodu také nepřistoupila k potrestání zodpovědného trenéra, nicméně kvůli přítomnosti zakázané látky v souladu s Dostihovým řádem klisnu diskvalifikovala.

Podstata odvolání majitele spočívala v námitce, že odběrem antidopingového látky v kontaminovaném boxu je možné, že byl kontaminován přímo vzorek. Podle odvolání mohlo k výskytu kapseicinu v odebraném vzorku koně Moraya dle odvolatele "dojít minimálně dvěma způsoby: buď tím, že kůň v době před dostihem okusoval stěny boxu, anebo kontaminací odebírané či již odebrané moči prostřednictvím přítomných osob, které mohly mít předmětnou látku na sobě, případně manipulací s odběrovými pomůckami či se vzorky samotnými. Za daných okolností proto nemělo význam ani provedení analýzy vzorku B, který byl odebrán za totožných podmínek, tedy ve stejném místě i čase, jako vzorek A a mohl být tedy totožně kontaminován"

Nepřehlédněte: Lepší je už jen Peruán. Talent je historicky druhým nejbohatším koněm českého chovu

Dostihový soud po prostudování podkladů vyslechl službu konající veterinární lékařku MVDr. Bílkovou, poté i trenérku Martinu Havelkovou, dále se opíral o vyjádření Komise pro antidopingovou kontrolu koní Jockey Clubu ČR, podle něhož nález kapsaicinu v odebraném vzorku svědčí o perorálním příjmu zakázané látky a jak uvádí ve zveřejněném Rozhodnutí  konstatoval, že: "Lze mít důvodně za to, že nález zakázané látky v tělní tekutině koně Moraya byl důsledkem okusu a olizování stěn boxu ošetřených protiokusovou pastou s obsahem kapsaicinu. Tato příčina dopingového nálezu je statisticky významně pravděpodobnější než jakákoli odvolatelem namítaná možná kontaminace vzorku jakoukoli osobou, neboť k takové kontaminaci by mohlo dojít jen v případě hrubého porušení příslušné metodiky, přičemž vzhledem k tomu, jakým způsobem odběr vzorku moči koně probíhá, by takové porušení jen stěží mohlo být neúmyslné. Jiné závěry nemohou být přijaty i proto, že ze strany odvolatele došlo k výslovnému vzdání se práva na analýzu kontrolního vzorku B, a to ještě dříve, než začal namítat možnou kontaminaci odebrané moči."   

Miloslav Vlček    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net