slusovice soudPrvní letošní jednání Dostihového soudu, které proběhlo 18. května, řešilo odvolání proti schválení výsledku dostihu ve Slušovicích. Místo původního doběhu koní na prvním a druhém místě soud zjistil, že nelze rozhodnout, kdo byl v dostihu vítězem a vyhlásil mrtvý doběh.

 
Jednalo se o dostih č. 1067 Cena společnosti D PLAST a.s., rovinu IV. kategorie, v níž Dostihová komise schválila doběh v pořadí Palomina - Bohemian Rhapsody. Majitel druhé v cíli Stáj Březová pana Jiřího Draga podal odvolání a soud zjistil, že odvolání bylo důvodné. 

"Z videozáznamu je patrné, že v cílové rovině je vpředu trojice koní - při bariéře kůň č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE), nejdále od bariéry kůň č. 1 PALOMINA (FR) a mezi nimi, ve druhé stopě od bariéry, kůň č. 3 LENA (FR), který však již nezrychluje a propadá se na třetí pozici, zatímco zbylé dvě klisny jdou, každá stále ve stejné stopě, dopředu. Z videozáznamu je zřejmé, že šlo o velmi těsný doběh a z poněkud šikmého úhlu, v němž zabírá videokamera, se v cíli objevuje těsně první klisna dále od bariéry a blíže ke kameře, tzn. č. 1 PALOMINA (FR)," uvádí v rozhodnutí Dostihový soud.

Nepřehlédněte: Galileovy dcery již daly 284 blacktype vítězů. Rekordman Danehill jich má o 138 víc

"Protože v cíli bylo umístěno zrcadlo, je na cílové fotografii zachycen přední i zadní pohled na doběh, tzn. obraz skutečný a obraz v cílovém zrcadle; v takovém případě musí být oba tyto obrazy na téže svislici. Na předmětném snímku cílové kamery je však patrné, že čára dotýkající se nosu skutečného obrazu koně blíže ke kameře (kůň č. 1 PALOMINA (FR)) je výrazně před nosem zrcadlového obrazu téhož koně, což znamená, že cílová kamera nemohla být umístěna správně. Spojí-li se nos skutečného obrazu koně č. 1 PALOMINA (FR) s nosem obrazu téhož koně v cílovém zrcadle, dotýká se této spojnice i nos koně č. 9 BOHEMIAN RAPSODY (IRE). Je tedy na místě uplatnit ustanovení § 371 Dostihového řádu, které říká, že „Proběhnou-li cílem dva koně současně, takže ani za pomoci cílové fotografie (filmu) nemůže rozhodčí u cíle rozhodnout, kdo z nich je vítězem, označí doběh jako "současné vítězství“….".

Dostihový soud tudíž změnil pořadí koní v cíli tak, že přesunul Bohemian Rhapsody na první místo s tím, že došlo k současnému doběhu s Palominou. Zároveň apeloval na pořadatele i členy Dostihových komisí, "vždy věnovali řádnému umístění cílové kamery odpovídající pozornost a provedli před začátkem dostihového dne praktickou kontrolu její správné funkčnosti." (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net