HipodromMost vystavbaDnes je tomu přesně dvacet let, kdy se konal na hipodromu v Mostě první dostihový den o čtyřech rovinových a dvou překážkových zkouškách. Začala se tak psát novodobá historie zdejšího dostihového sportu, která čítá již dvacet kompletních dostihových sezón se 145 dostihovými dny a 1065 odběhnutými dostihy. Pojďme si proto alespoň krátce připomenout, jak dostihové závodiště vzniklo. Zmíníme také některé zajímavé momenty z jeho historie a co v nejbližší době závodiště čeká. Ze starého Mostu na Velebudickou výsypku

Dostihový sport patří k mosteckému regionu již dlouho. A to nejen prostřednictvím dostihové stáje a chovu plnokrevníka v nedalekých Svinčicích, ale i vlastní dostihovou minulostí. Kdysi totiž závodiště ve starém Mostě bylo, ale v padesátých letech bylo zrušeno. Hlavními iniciátory zbudování nového závodiště byli Jaroslav Podolan a Ing. Stanislav Čermák. Na projektu dráhy se také podíleli Ing. Václav Chaloupka a francouzský odborník Yann de Chevigny. V roce 1973 byl zpracován záměr vybudování dostihové dráhy a areálu zdraví na Velebudické výsypce. Rekultivační práce na ploše budoucího závodiště byly zahájeny v roce 1982. 

Zbudování dráhy bylo náročné, protože vznikala na výsypkovém čerstvém tělesu, které podléhalo přirozené stabilizaci sedáním. Muselo proto být vybudováno 90 měřících bodů, které se každoročně vyhodnocovaly a podle výsledků pak byly organizovány práce na dostihovém areálu. I proto trvalo 15 let, než se mohli poprvé na závodiště vypravit koně a jezdci v pestrobarevných dresech a samozřejmě také návštěvníci dostihů. Svou stavbou a provedením je tak mostecká dráha unikátní záležitostí, protože naprostá většina evropských drah vznikla na přírodních terénech.

HipodromMost prvnileta2
Začátek nového milénia na hipodromu v Mostě - pohled na paddock a původní tribunu. Věž rozhodčích a tribuna byly dokončeny v květnu 2003

Dvacet sezón na hipodromu
První, tzv. zkušební, dostihový den čítající šest dostihů, se konal na hipodromu 13. září 1997. Následující rok se již v rámci první kompletní dostihové sezóny uskutečnilo šest mítinků a o rok později to bylo již sedm dostihových dnů, což představuje průměrný počet uskutečněných dostihových dní v jedné sezóně na hipodromu. Závodiště v Mostě také pomohlo povodněmi sužovanému závodišti v Praze v letech 2002 a 2013, a tak se na mostecké dráze konaly některé výhradně pražské dostihy jako třeba České derby nebo Saint Leger. V sezóně 2012 se tu i z těchto důvodů konal rekordní počet deseti dostihových dnů v jedné sezóně.

Hipodrom Most je dostihovým závodištěm s označením kategorie A a proto se tu již od první sezóny konají významné dostihy první a vyšší kategorie. Do roku 2015 se tu konal čtvrtý klasický dostih sezóny Oaks,  nyní je to například vrcholná zkouška dvouletého ročníku Cena zimního favorita. 14. října podruhé uvidí diváci v Mostě Svatováclavskou cenu (odběhla se tu již v sezóně 2002) , jejíž historie sahá až do roku 1920. Od tohoto roku se koná také Českomoravská cena, která se letos v říjnu poběží na hipodromu už podevatenácté. Nedílnou součástí provozu hipodromu jsou také překážkové dostihy a jediný z nich, Velká mostecká steeplechase, patří mezi dostihy první kategorie. Stojí za zmínku, že za dvacet let existence mosteckého závodiště se tu již konalo 230 dostihů první kategorie.

HipodromMost vystavbatribuna0001
Snímek zachycující výstavbu tribuny ve svahu z jara 1999

Severočeští koňští hrdinové
Mostecká dráha má cílovou rovinu z kopce a tak se tu některým koním daří více než jiným a hovoří se o tzv. specialistech na mosteckou dráhu. Z koní s velmi vysokou výkonností tu dokázali vyhrát pět významných dostihů Near Dancer (Classic Secret) a Terssio (Trans Island). V listině vítězů významných dostihů v Mostě najdeme čtyřikrát zapsaného Sammetsmana (Polar Falcon), Vapetu (Arcane) a Omnibuse (Da Xian), jehož tři po sobě jdoucí úspěchy v Memoriálu Vlastimila Smolíka jsou ještě v čerstvé paměti. A dařilo se tu nadmíru i některým překážkovým koním, jako například Hetmanu Polnému (Alhijaz) a Lisharpovi (Sharp End). Oba tu mj. dvakrát zvítězili ve Velké mostecké steeplechase. Bývalý svěřenec trenérky Baštové Hetman Polny dokonce vítězil jen na na mostecké dráze. A povedlo se mu to šestkrát.

Hipodrom jako tréninkové středisko
Mostecký hipodrom je rovněž tréninkovým střediskem. V minulosti tu byl také připravován ryzák Darsalam (Desert King), který pod vedením trenéra Šavujeva zvítězil v deseti dostizích včetně grupy 1 v Německu a německého Saint Legeru. Darsalam startoval v Mostě dvakrát a pokaždé zvítězil. Úspěchem v Memoriálu Dr. Frankenbergera tu zahájil svou pouť k triumfu v Českém derby. Na výhrách získal pro svého majitele více než 9 milionů korun a je mnohými považovaný za nejúspěšnějšího rovinového koně v zahraničních dostizích, který byl trénován v Česku. V současnosti je v Mostě přípravováno velmi málo dostihových koní, ale vedení hipodromu by rádo tento stav změnilo.

NearDancer0001
Jedním z nejúspěšnějších koní hipodromu je bývalý svěřenec trenéra Tomáše Šatry Near Dancer, který tu dokázal vyhrát pod vedením žokeje Karola Šariny pět jedničkových dostihů

Mostecká budoucnost
Pořadatelem dostihů v Mostě je od počátku Hipodrom Most, a.s. Loni v květnu odkoupila její majoritní podíl společnost Charvát Group s.r.o., která má zájem zachovat závodiště pro pravidelný dostihový provoz a pracovat na vylepšování podmínek pro účastníky dostihů i  návštěvníky. Jednou z nich je také možnost otočení směru běhání dostihů, o které jsme vás informovali na jaře. "Prioritním úkolem společnosti Hipodrom Most a.s. je pořádání dostihů a provozování tréninkového centra na vysoké úrovni. Ještě do konce roku 2017 proběhne rekonstrukce pískové tréninkové dráhy, abychom mohli i nadále nabídnout špičkové podmínky pro trénink dostihových koní. Dalším důležitým úkolem je, abychom do našeho unikátního areálu dostali více komerčních akcí a vyplnili tak volné termíny mezi dostihy," řekl nám k nejbližší budoucnosti mosteckého závodiště ředitel Hipodromu Most a.s. Ing. Jakub Šimůnek, MBA.

Michaela Zemanová  

Fotografie: Vlastimil Vacek, archiv Hipodromu Most, a.s. 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net