V neděli se v Karlových Varech poběží další ročník nejvýznamnější letní zkoušky pro dvouleté Ceny Masise. Dostih na 1200 metrů je stejně jako loni i letos klasifikován jako zkouška I. kategorie po 4 letech, kdy byl pořádán jako dvojkový dostih.


Ještě před tím, v sezóně 2010, se běžel jako jednička a několik sezón před tím jako dvojka. I to ukazuje, že propozice pro dvouleté koně jsou jedním z nejvíce se měnících atributů našeho kalendáře. Ovšem mnohem podstatněji se vývoj v propozicích pro nejmladší ročník odráží k počtu a v obsazenosti dostihů konaných v úvodu sezóny, z pohledu dvouletých tedy dostihů konaných v květnu a červnu.

tab1 dvouleti

První graf ukazuje vývoj počtu dostihů pro dvouleté v květnu a červnu od roku 1994 do letošní sezóny. Možná tím budete překvapeni, ale ještě v roce 1994 se v tomto období u nás odběhlo celkem 21 dostihů pro dvouleté, zatímco letos jen 4. To je extrémní rozdíl, i když vezmeme v úvahu, že hned o rok později, v roce 1995, jejich počet klesl o třetinu. Nicméně tehdejší vysoký mezičorní pokles byl z části způsoben výpadkem chuchelského závodiště poté, co mu Jockey Club kvůli neuhrazení výher majitelům ze starny tehdejšího vlastníka odejmul povolení k pořádání dostihů. Výpadek hlavního českého dostihového stánku stojí i "rekordním" rokem 2013, kdy se v květnu a červnu uskutečnily jen 2 dostihy. Tehdy do chuchelských plánů zasáhla povodeň.

tab2 dvouleti

Druhý graf udává sumu startů dvouletých koní v těchto dostizích. Pokud jeden konkrétní dvouletek ve sledovaném období absolvoval dva či více startů, jsou započítány všechny, nejdená se tutíž o počet startujících dvouletků, ale skutečně o součet všech startů dvouletých koní. I tady vidíme výrazný pokles, ale už nižší, než jaký ukazuje první graf.

tab3 dvouleti   
To potvrzuje i graf číslo 3, v němž naleznete vývoj průměrného počtu startujících v dostizích dvouletých ve sledovaném období. Ten v roce 1995 rapidně vzrostl na 9,5, poté zase klesl. Od roku 1998 se stabilně držel na hodnotě vyšší než 8,5 startujících koní na dostih, druhá dekáda tohoto století ukazuje nevyrovnaný vývoj, ale vzhledem k nízkému počtu dostihů a tudíž snadnému ovlivnění statistických dat (viz třeba loňské rozdělení prvního dostihu Fitmin Cupu, kterým stoupl počet dostihů, ale klesla průměrná obsazenost) nelze z těchto dat vyvozovat žádné velké závěry.

Jistě Vás napadlo, že rapidní redukce počtu dostihů pro dvouleté v úvodu sezóny nesouvisí jen s trendem posouvat start mladých koní do pozdějšího data, ale také s celkovým poklesem počtu dvouletků v našem turfu. Ten ale, možná překvapivě, se na snížení počtu dostihů velkou měrou nepodílí. Ukazuje to graf č.4, ve kterém srovnáváme sumu startů dvouletých v květnu a červnu s celkovým počtem startujících dvouletků za celou sezónu od roku 1997. Zajímavé je, že se trend obací a podíl dvouletků startujících v úvodu sezóny v posledních letech roste, zda jde ale o trvalý jev, ale jen důsledek nízkého počtu dostihů a nízké vypovídací schopnosti dat, si netroufnu tvrdit.

tab4 dvouleti

Je nepochybné, že spolu s poklesem počtu dostihů pro dvouleté v úvodu sezóny klesla i ochota trenérů či majitelů startovat se svými dvouletky v květnu a červnu. Jedním z důvodů může být i relativní pozdnost našich koní, ale na druhou startu trend je jednoznačný i přes nárůst podílu importovaných koní, vesměs ranějších než jsou naši odchovanci, nicméně dvouletci českého chovu tvoří, i díky seriálu Fitmin Cup, podstatnou část koním, startujících v raných fázích sezóny dvouletých.

Miloslav Vlček 
      

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking