karlovy varyDva návrhy podoby termínové listiny na rok 2015 aktuálně projednávají JCČR a pořadatelé. Svůj návrh předložili, jak jsme Vás již informovali, před časem pořadatelé, svou představu o podobě příští sezóny má i rovinová komise Jockey Clubu. Zatím se nepodařilo dohodnout konečnou podobu.


Zde si můžete stáhnout a srovnat podobu obou termínových listin. Jak uvádí předseda rovinové komise Jan Schulmann, rozdíl je především v přístupu k letní části sezóny. "Rovinová komise dlouhodobě kritizuje termínovou listinu v podobě, ve které například byla realizována v tomto roce, to jest s mnoha dírami v letních měsících, kdy řada koní nemá možnost uplatnění a naopak jindy s přetlakem mítinků, které si navzájem konkurují," říká Jan Schulmann.

Snahy rovinové komise potažmo Jockey Clubu ale narážejí na problém, že jejich síla je daná pouze silou úřadu a nemá možnost pořadatele finančně motivovat k pořádání termínů mimo pořadateli preferované termíny.  Jako možnou cestu k získání takových prostředků, které by pořadatele motivovali, vidí Schulmann ve vytvoření speciálního fondu, jaký fungoval při povodních v roce 2002. "Jistě není žádným tajemstvím ani překvapením, že řada pořadatelů řeší finanční problémy a že cesta ke zkvalitnění našeho dostihového provozu vede pouze přes zajištění nových finančních zdrojů. Ostatně to je obsahem programového prohlášení nového vedení JC ČR. Rovinová komise se domnívá, že hledání nových zdrojů chvíli potrvá a že potřebné změny například v termínové listině je třeba provést čím dříve tím lépe. Máme za sebou určitou zkušenost z povodní roku 2002, kdy byl založen krizový fond, do kterého majitelé odváděli 5% z výher a tento fond opravdu pomohl k udržení maximální možné míry dostihového provozu i za velmi obtížné situace. Zastával jsem tehdy stanovisko, že v nějaké přijatelné míře by měl být fond zachován a vytvářet rezervu JC ČR na zlé časy, ale k tomu nedošlo. Rovinová komise navrhuje takový fond dočasně obnovit, například zatím na rok 2015 s tím, že by se na jeho naplnění podíleli rovným dílem majitelé a pořadatelé, například tak, že by do něj majitelé odváděli opět 5% z výher a pořadatelé část příjmu z přihlášek a OSK, například z běžných 5% z ceny dostihu za přihlášku a OSK u každého koně by si ponechali 4,5% a 0,5% odvedli do fondu. Takový fond by představoval 4,5 – 5,0 mil Kč/rok a to je částka, se kterou lze pracovat nejenom na optimalizaci termínové listiny. "


 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net