Většinou 11 hlasů (1 proti, 1 se zdržel) byl dnes na jednání Rady Jockey Clubu ČR znovu zvolen prezidentem Jockey Clubu ČR JUDr. Ing. Jiří Charvát, zastávající tuto funkci v uplynulých dvou letech.  
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net