Kauza záměny koní, po které dvouletá Forea běhala pod jménem Finigy a kvůli níž byla klisna diskvalifikována ze všech 4 absolvovaných dostihů a trenér Haris potrestán sankcí 20.000 Kč, měla další dohru u Pořádkové komise. Tentokrát komise trestala ty, kteří na záměnu měli přijít při startech klisny.

 
Za přestupky při kontrole indentity koní před startech dostal podle zápisu z jednání PK ve Věstníku ČT Hipodrom Most a.s. sankci 10.000,- Kč,  Hipodrom Holoubek s.r.o. sankci 5.000,- Kč a společnost TMM s.r.o. sankci výstrahu. Pořádková komise dále zakázala členům Dostihové komise z 6. října Ing. Janu Vaňourkovi, MVDr. Františku Horákovi a Ing. Pavlu Chlístovskému výkon funkce předsedy nebo člena dostihové komise na 8 dostihových dní s podmíněným odkladem na zkušební dobu do 30. června 2020. Ti byli po kontrole identity 6. října informováni o nesouladu mezi načteným číslem čipu a číslem uvedeným na seznamu startujících, ale informaci "pochopili jako nějakou administrativní chybu (s ohledem na skutečnost, že kůň již několikrát startoval, předpokládali chybu v čísle čipu uvedeném na seznamu předaném ze sekretariátu JC), fyzickou kontrolu koně oproti průkazu neprovedli, dostih nechali odstartovat a informaci o nesouladu zaznamenali do dostihové zprávy."  

Pořádková komise dále zjistila, že "v případě pořadatelů na závodištích v Mostě a Karlových Varech (Hipodrom a.s. a Hipodrom Holubek, s. r. o.) nedochází (a ve výše uvedených případech nedošlo) k naplnění povinnosti provádění kontroly identity dostihových koní před dostihem, tak jak ji stanoví bod 2. písm. d). Doplňujících ustanovení, které jsou na základě ustanovení § 1 DŘ závazné pro všechny účastníky dostihového provozu, neboť kontrola čísel mikročipů je prováděna pouze u poprvé startujících koní a navíc v průběhu dostihového dne nikoli při příchodu do paddocku před startem dostihu.
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking