Bohužel nemohu než zopakovat věty, které jsem kdysi napsal. „Komentovat úroveň řízení našeho turfu asi nemá valný význam, konečně revoluční ideály a normalizační realita se liší kam se podíváte. Čtu zápisy z jednání Rady JC ČR už jen ze zvyku, ale některé perly v zápisech přece jenom zaslouží naši větší pozornost.“


Naposledy jsem se na tomto fóru pozastavil nad pokusem Rady oživit skomírající český chov, který předtím porevoluční zápal pomohl popravit, záložkou umožňující zveřejnění přehledu klisen vyřazených z dostihového provozu vhodných k zařazení do chovu, návodem na založení majitelských syndikátů a hledáním jakéhosi plemeníka-všespasitele. Znělo to i ve srovnání s jinými usneseními Rady opravdu absurdně a také to žádný výsledek nepřineslo.

Již mnohokrát jsem kritizoval složení Rady, zejména nominanty Asociace steeplechase, protože Asociace rovinových dostihů jako protiváha neexistuje a překážkové hlasy mají bohužel možnost spolurozhodovat o záležitostech rovinových dostihů. Všichni víme, že v posledních letech kriticky klesá počet rovinových dostihů, termínová listina i propozice jsou v tomto směru na hranici použitelnosti a o to pozoruhodnější je rozhodnutí Rady ze 7.12.2021, které si dovolím ocitovat:

Usnesení: Rada JC ČR diskutovala o systému rozdělování finančních příspěvků ze zdrojů Ministerstva zemědělství. Na závěr diskuse bylo hlasováno o návrhu zástupce pardubického závodiště o novém modelu rozdělování těchto příspěvků s tím, že rovinové dostihy budou v roce 2022 čerpat menší podíl a ten bude rozdělen ve prospěch proutěných překážek a steeplechase dostihů dle návrhu. Návrh Mgr. J. Müllera, viz Příloha č. 1 tohoto zápisu, byl přijat tímto hlasováním.
Bylo hlasováno o programu jednání a o tomto návrhu usnesení.
Výsledky hlasování:
Pro: 7 (Charvát, Froňková, Krejčí, Luftmanová, Liška, Müller, Karlach)
Proti: 5 (Bečvář, Janatka, Zlámaný, Odcházel, Nový)
Zdržel se hlasování: 1 (Horová)   

Podívejte se kdo hlasoval pro! A položte si otázku, jsou opravdu všichni ti, co pomohli Pardubicím jejich lokální zájem prosadit, dostatečně objektivní, nestraní a kvalifikovaní takto o rovinových dostizích rozhodovat? Dost o tom pochybuji, v situaci kritického nedostatku finančních prostředků zvláště!

Přeji všem turfmanům do Nového roku, aby je při čtení podobných usnesení neráčil opustit zdravý rozum.
Jan Schulmann

Související: Rada nechala poplatky na letošní výši, změnila dělení státních dotací ve prospěch překážek a připravuje metodiku majitelských a chovatelských prémií    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net