Konec roku je vždy dobrou příležitostí k rekapitulaci toho co se nám podařilo a co ne. My máme za sebou pět let řízení našeho malého dostihového světa novým vedením JC ČR a tak je na čase podívat se na revoluční hesla v tehdejším programovém prohlášení očima dosažených výsledků.

Jestli si dobře pamatuji velká část těch bohulibých hesel se týkala změny struktury systémového financování dostihového provozu a činnosti JC ČR, která měla významně ulehčit finanční břemeno majitelů. Pěkný cíl, ale revoluční hesla odpovídají reálným možnostem či zdravému rozumu jen zřídka, takže dnes jsou stále základními finančními pilíři dostihového provozu peníze majitelů a sponzorů a rozpočet JC ČR plní ve velké míře registrační poplatky.

Jedním z hesel byl nevyužitý marketingový potenciál, který sice asi existuje, ale nevyužitý je dodnes. Příjem z přenosových práv je nulový, za nepříliš povedenou prezentaci dostihového dění ČT dokonce platíme, generální sponzor zatím není, i když krátkodobě a ve finančním smyslu jen částečně tuto roli hrál Mercedes, noví významní sponzoři nejsou na obzoru a špatný signál je odchod České pojišťovny od Velké Pardubické. Významnou roli mělo hrát zvýšení sázkového obratu, ale Betino dokonce přestalo sázky na řadě závodišť přijímat, v mnoha směrech problematická epizoda s PMU měla jen okrajový finanční efekt (dle rozboru JC ČR činil zisk 2017 a 2018 asi 3,5 mil Kč z celkem v těch letech vyplacených 94 mil Kč, tj. 3,7%) a tak nárůst příjmu z dostihových sázek snad může těšit jen Fortunu a Tipsport, ale z toho nemáme nic. Halasně vytrubované snížení finanční zátěže majitelů z přihlášek a OSK skončilo bezvýznamnými kosmetickými úpravami, protože finanční výpadek není z čeho pořadatelům dofinancovat. Ostatně od začátku bylo jasné, že tohle je jen líbivé heslo a položka není v celkovém rozpočtu majitelů dokonce vůbec rozhodující. Zrušení registračních poplatků byl další populární bodlák před osla, ale není v rámci udržitelnosti rozpočtu JC ČR možné a tak současná varianta 17.000 Kč místo 25.000/5.000Kč je jen kouzlení s čísly, snižující zátěž jedné skupiny majitelů na úkor druhé, přičemž celková vybraná suma zůstává odhadem stejná. Ale je to správný krok, protože jestli chce někdo za relativně malé peníze trénovat tady a běhat o úplně jiné peníze v zahraničí, tak ať přispěje do kasy.

Samostatnou kapitolou je stále proklamovaná podpora českého chovu, která by měla být v provedení JC ČR spíše označována jako řízená destrukce českého chovu. Na jejím začátku stojí zpackaný výtvor chovatelské koncepce a dílo zkázy pokračuje negativními důsledky zrušení či okleštění majitelských prémií v rovinových dostizích, popřípadě nesmyslná relokace části prostředků do překážkových dostihů. Nyní ohlášené obnovení chovatelských prémií se míjí účinkem, protože nestimuluje trh s ročky a svědčí o tom, že autoři nemají tušení jakých cílů má prémiový systém dosáhnout. Ostatně jeden z otců revoluce již přenesl své chovatelské aktivity z větší části do Francie, což lze jen těžko chápat jako gesto důvěry v perspektivu domácího chovu.

Jaksi nad plán revolučních cílů je pokles počtu rovinových dostihů do roku 2018 o 20%, zejména na A závodištích, nežádoucí posun programu tamtéž k IV. a V. kategorii, podstatný pokles počtu dostihových dnů v Chuchli pro rok 2019 a skutečnost, že po pěti letech běháme v podstatě stále o stejné peníze, ale znehodnocené inflací.

Prostředky uvolněné finančně disponovanými majiteli v rámci sponzoringu některých dostihů, což je ostatně ve světě běžná záležitost nebo akvizice majoritního podílu na závodišti Most, jsou bezpochyby velmi pozitivní a vítané kroky, ale jsou dílem jednotlivců, nikoliv vedení JC ČR.

A co se novému vedení opravdu povedlo? Rozhodně otrávit či vymýtit opozici a odstranit ji ze všech důležitých pozic! Organizace nominující členy Rady se sešikovaly pod jednotným praporem, pod kterým se dění radostně ubírá ke světlým zítřkům. Má to ovšem jednu velkou vadu na kráse. Podstatné věci se totiž dnes dějí mimo režii JC ČR. Nedávno jsem vás upozornil na úskalí bodu v zápisu z Rady 12.10. o navýšení základního kapitálu ve společnosti Turf Praha a.s. Ona je to vlastně hra kočky s myší, nějaký takový gambit majoritního akcionáře se dal očekávat a další tahy té partie jsou také dost předvídatelné. JC ČR nemohl spáchat finanční sebevraždu a dle zápisu z Rady 7.12. zvolil nejlepší možný obranný tah, odmítl se podílet na navýšení základního jmění a naopak se rozhodl nabídnout svůj akciový podíl ke koupi majoritnímu akcionáři. Pragmatický následující tah majoritního akcionáře je koupi odmítnout a opakovat strategii navýšení základního jmění až k dostatečnému znehodnocení podílu JC ČR a pak přistoupit k jeho koupi za hubičky. Tedy s výhradou, že by byl JC ČR ochoten prodat za hubičky již nyní a tu taškařici by si pak mohl majoritní akcionář ušetřit. Jiné rozhodnutí by bylo ze strany majoritního akcionáře gentlemanské gesto a na to se v byznysu nehraje. Tady se jedná o pozemky, které zatím vlastní stát a tak má majoritní akcionář dost času nechat JC ČR vyměknout. Dá se proti tomu něco dělat? Prakticky ne! Dvě základní chyby už se staly a nelze je napravit. Tou první chybou, která padá zcela na vrub předchozího vedení Ing.V.Luky, je samotná ztráta majority v Turf Praha a.s. Patřím k těm majitelům, kteří se kdysi z iniciativy Ing.V.Luky skládali do klobouku a dali dohromady 30 mil. Kč, potřebných k záchraně dostihů v Chuchli. Tehdy se mi role minoritního akcionáře nelíbila a svůj podíl jsem nekapitalizoval, ale ani dnes toho nelituji, protože některé peníze by si koňák vzít nikdy neměl. Tehdy jsme se samozřejmě domnívali, že jednáme o trvalé záchraně Chuchle a ztráta majority JC ČR mě ani nenapadla. Tou druhou chybou je nepřátelské převzetí moci novým vedením JC ČR v roce 2013, protože namísto poděkování předchozímu vedení za vykonanou práci, vytvořilo nové vedení zcela zbytečný konflikt, doprovázený veřejným i zákulisním osočováním ze všeho možného a šířením nikdy ničím nedoložených fám o trestně právní odpovědnosti. Vést takový konflikt s důležitými členy skupiny majoritních akcionářů klíčového závodiště je samozřejmě hodně hloupá strategie a nemůže dlouhodobě přinést nic dobrého. Třenice otravovaly skupinu majoritních akcionářů tak dlouho až se rozhodli svůj podíl prodat. Nabídka pana prezidenta 30 mil. Kč byla tehdy jistě velmi dobré PR a řada naivních příznivců mu jistě zatleskala, ale byla daleko od nějaké přijatelné ceny a nakonec představovala méně něž 20% z  údajně přijaté tržní ceny, kterou vstoupil do hry nedostihový subjekt se všemi možnými negativními důsledky. Při zachování přátelských či alespoň korektních vztahů s předchozím vedením bylo tehdy možná schůdné dohodnout nějakou akceptovatelnou cenu a zopakovat akci s kloboukem, i když pochybuji, že by bylo snadné sbírku úspěšně realizovat. Stejně jako v prvním případě by se jednalo o významné peníze, ale tehdy jsme lídra všichni roky dobře znali a sbírka stála na přátelské důvěře. Ta by v té porevoluční fázi dost chyběla a konec konců ten styl převzetí moci a navazující kroky něco každému soudnému investorovi napovídají.

Takže budoucnost Chuchle je nejasná, chovatelské zázemí zdecimované, revoluční slibotechna řešení problémů nepřinesla, spíše naopak … No, mně to více než radostné zítřky připomíná rakouskou cestu a ta jak známo nikam nevedla. I naprosto nezaujatý jedinec si musí klást otázku k čemu nám ta revoluce vlastně byla?!

Stejně doufám, že za svůj podíl JC ČR dostane alespoň něco, aby bylo čím platit za účast na akcích jako byl Seminář o marketingu a vzdělávání v Maroku, kam vyslal JC ČR dva zástupce. Pro český dostihový svět má podobný seminář stejný význam, jako chovatelská prémie ve IV. pro ozdravení českého chovu, ale výlet to byl jistě pěkný.

Nějaké optimistické přání do Nového roku na závěr? No nějaké bych asi zvládl, ale nezapomeňte, že pesimista je vlastně optimista, který si to všechno ještě jednou rozmyslel.

Jan Schulmann

Autor, bývalý publicista časopisu TURF z let 1979 - 1984, je majitelem (stáj Maneko) a chovatelem dostihových koní, v letech 2003 - 2016 působil jako předseda Rovinové komise Jockey Clubu ČR, byl též členem Pořádkové komise Jockey Clubu ČR    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking