Dostihový soud na svém jednání 31. července vyhověl odvolání majitele dostihového stáje Rozkovec pana Miloše Rozkovce a změnil rozhodnutí Dostihové komise ze dne 27.7., kterým byla v dostihu č. 1227 Prix de Chantilly první v cíli La Sarenne (Rajsaman) přesunuta za křižování v cílové rovině za poškozeného Tarique (Linngari).


Dostih se tak dle rozhodnutí Dostihového soudu vrátil k původnímu výsledku dosaženému na dostihové dráze. Jak DS konstatuje ve zdůvodnění, zveřejněném ve Věstníku ČT č.14, že k incidentu, na který mělo vliv i špatné nasedlání koně La Sarenne (v Zápisu je chybně uvedeno jméno koně), "došlo cca 400 m před cílem, na začátku cílové roviny, a byť poškozený kůň č. 3 TARIQUE (FR) při incidentu ztratil tempo, nelze podle názoru Dostihového soudu s ohledem na vzdálenost od cíle, další průběh dostihu, rozestup mezi koňmi v době incidentu a v cíli i výrok dostihové komise, který zněl „JISTĚ“, jednoznačně uzavřít, že by, jak požaduje § 429 DŘ, tento poškozený kůň, nebýt incidentu, dokončil dostih před viníkem incidentu. Dostihový soud se tak neztotožnil s názorem Dostihové komise „že nebýt tohoto omezení by kůň č. 3 TARIQUE koně č. 5 LA SARENNE porazil“. (miv)    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net