Simunek Jakub2Včera jsme zveřejnili vyjádření jednoho z častníků letošní mostecké premiéry trenéra Zdeňka Mimry, který kritizoval stav mostecké dráhy a skutečnost, že pořadatel "neumožnil trenérům ani včasnou inspekci dráhy a případné škrtnutí koní pro její nezpůsobilost." Svou reakci na Mimrova slova nám zaslal ředitel mosteckého hipodromu Jakub Šimůnek, kterou nyní zveřejňujeme.

 


Vážení příznivci dostihového sportu,

kdo z Vás mě v minulosti blíže poznal, víte, že jsem vždy nakloněn jakékoliv konstruktivní diskuzi, která může vést ke zlepšení podmínek právě pro konání dostihů. V pondělí 18. května, tedy během zahajovacího dostihového dne, jsem byl na mosteckém závodišti přítomen po celý den již od ranních hodin. Nikdy jsem neodmítl jediného člověka, který se mnou chtěl na hipodromu mluvit, ať se jednalo o občerstvení, ustájení nebo právě stav dostihové dráhy. V současné nelehké době děláme jakožto pořadatel, samozřejmě ve spolupráci s Jockey Clubem ČR, naprosté maximum proto, aby se dostihy vůbec konaly. O to více mě mrzí, pokud se o kritice trenéra Mimry dočtu na internetu, aniž bychom spolu mluvili osobně, telefonicky nebo si vyměnili jediný email. Domnívám se, že dostihy v České republice nezažívají jednoduché období. O zlepšení této situace bychom se měli ale snažit všichni společně.

Na mosteckém závodišti jsme již v roce 2019 investovali nemalou finanční částku právě do údržby dostihové dráhy. Mezi technické vybavení jsme zařadili stroj Verti-Drain, který je jednoznačně nejlepším nástrojem na provzdušnění a rozrušení půdy. To vede k lepšímu vývoji kořenového systému, lepšímu příjmu vody a hnojiva, a tedy k celkovému zlepšení travnatého povrchu. Dále jsme zakoupili Cambridge válce, které slouží k drcení nerovností a následnému zpětnému utužení a urovnání půdy. Na jaře tohoto roku proběhlo pravidelné přesetí a hnojení třísložkovým prostředkem MPK. Dostihová dráha byla v dubnu, po důkladné kontrole, schválena Jockey Clubem ČR.

cambridge verti drain


Během dostihového dne 18. května byl stav dráhy 2.64, což sebekriticky hodnotím jako číslo blízké nutnému minimu pro pořádání dostihů na závodišti kategorie A. Je však nutné uvést, že od začátku dubna na závodišti spadlo 7 milimetrů srážek. To je totožné, jako kdyby nepršelo vůbec. Ještě ráno a dopoledne v den dostihů jsme na závlahy použili přibližně 1 500m3 vody (1 500 000 litrů), abychom pro účastníky připravili co nejlepší možné podmínky. Díky omezenému počtu osob na závodišti nemáme příjmy od sponzorů a samozřejmě ani ze vstupného. Celý dostihový den se uskutečnil pouze na náklady nás jakožto pořadatele za výrazné podpory Jockey Clubu ČR. Nikoho ani nenapadlo například zvýšit přihlášky, abychom si tak kompenzovali zmíněné ztráty. Věřím, že situace se brzy vrátí do normálu, na který jsme zvyklý a na jaro tohoto roku budeme již jen vzpomínat. Všem účastníkům dostihového sportu přeji pevné zdraví, mnoho sil a těším se na viděnou na mosteckém závodišti.

Jakub Šimůnek

kropeni    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking