Jockey Club dnes zveřejnil podmínky, za jakých se od neděle 18. dubna budou moci konat dostihy bez diváků. Vzhledem k tomu, že podle současné interpretace jsou výkonnostní zkoušky nikoliv sportem, ale výkonem povolání, budou se jich moci účastnit i majitelé koně či jejich zástupce. Od všech ale bude vyžadován negativní test, potvrzení o očkování či o prodělané nemoci Covid-19.


Jak dále uvádí v Informaci pro pořadatele a účastníky dostihů, Jockey Club ČR důrazně doporučuje používat ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách v průběhu zkoušek, minimálně v rozsahu platných epidemiologických opatření.

Vzhledem k tomu že jezdci nemohou v současné době využívat veřejné sauny, dochází stejně jako loni ke kompenzaci zvýšením hmotnosti o 1 kilogram, V této souvislosti Prezidium JCČR schválilo dočasnou změnu § 321 DŘ, která bude platná po dobu, kdy v rámci opatření proti šíření koronaviru Covid-19 nebude v České republice možné využívat veřejné sauny.

Dočasné znění § 321 DŘ:

Při vážení jezdce se do jeho hmotnosti započítává hmotnost sedla s příslušenstvím. Uzdění, tj. ohlávka, stihlo, otěže a martingal, dále poprsník, je-li použit, dečka s číslem, stínidla, bičík, ochranná přilba, brýle a čapka jezdce nesmí být před dostihem ani po dostihu váženy. Součástí stanoveného hmotnostního zatížení není rovněž jakákoliv část výstroje umístěná na nohou koně. Aby jezdcům byla kompenzována povinnost nést ochrannou vestu, považuje se za zjištěnou hmotnost jezdce dostihových koní hmotnost o 1,5 kg nižší, než je hmotnost registrovaná váhou. Aby byla jezdcům kompenzována nemožnost využívání sauny, považuje se za zjištěnou hmotnost jezdce dostihových koní hmotnost o další 1,0 kg nižší než je hmotnost registrovaná váhou (tzn. při vážení bude za zjištěnou hmotnost považována hmotnost o 2,5 kg nižší, než je hmotnost zjištěná váhou – 1,5 kg jako kompenzace povinnosti nést ochrannou vestu a 1,0 kg jako kompenzace za nemožnost využít saunu).
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net