slusovice4Pane prezidente,
v neděli 16. 8. dopoledne v 11:46 jste mi telefonicky oznámil, že se postaráte o to, abychom my dva (tedy já s kolegou Vrajem) už nikdy dostihy ve Slušovicích nepořádali, protože je pořádáme vlastně jen pro naše živobytí a na zdraví jezdců a koní nám de facto nezáleží.  Pokusil jsem se vás zeptat, co je toho příčinou, ale stará zásada, že má být vyslyšena i druhá strana, nebyla respektována. Pouze jsem vyslechl monolog, zakončený vypnutím hovoru.


Po chvíli se kolega Vraj od vás pokusil zjistit to, co se nepodařilo v mém případě. V monologu (opět ukončeném přerušením hovoru) se také dověděl, že se postaráte o to, abychom dostihy dále nepořádali. Navíc jsme byli vámi označeni za dva kriply. Zřejmě jste přehlédl, že nejsme vaši zaměstnanci či podřízení, ale partneři dobrovolného spolku s názvem Jockey Club ČR. A také se nám nějak vytratil § 45 Dostihového řádu o povinnostech korektního jednání ve vzájemném styku účastníků dostihového provozu.

Pozoruhodné je, že jste na slušovických dostizích osobně nebyl přítomen, protože poté, co jste obdržel informaci, že pro nepřítomnost prezidenta republiky pana Miloše Zemana se neuskuteční vaše vámi avizované setkání, jste u Brna otočil auto a do Slušovic nepřijel, ačkoliv jste jako nejvyšší funkcionář JC ČR měl předávat čestné ceny. Zřejmě jste tedy jednal pouze na základě cizího subjektivního dojmu. Kdo tím zpravodajem byl, není těžké uhodnout, těžší je uhodnout důvod snahy nás očernit.

Usuzujeme, že příčinou byla nehoda jezdce Foukala, jehož kůň utrpěl při pádu na tribunním skoku otevřenou zlomeninu zadní nohy a jezdec Foukal několik menších zranění, avšak vzhledem k jeho dřívějším zdravotním potížím a věku byl ponechán ve zlínské nemocnici dva dny na pozorování.

S vaším, pro nás poněkud nepochopitelným jednáním, kontrastuje telefonát manželky pana Foukala, která nám – pořadatelům, dostihové tajemnici paní Čapákové, MVDr. Gregoříkovi  a zdravotnickému personálu vyslovila velké poděkování za naše rychlé a šetrné jednání, a to jak k manželovi, tak i k fatálně zraněnému koni i to, že jsme umožnili postarat se o děti a věci pana Foukala. Rovněž přítomní trenéři konstatovali, že situace byla vyřešena rychle a decentně. Poděkování také zaslouží pan Pavel Složil, přítomní fotografové a naši pořadatelé, kteří v době ošetřování jezdce Foukala znehybňovali zraněného koně, stejně jako personál dvou sanitek, které okamžitě vytvořily clonu mezi diváky a zraněným jezdcem a koněm. 

Ze strany diváků, majitelů, trenérů i jezdců nám nebyla adresována jediná kritika (alespoň o žádné nevíme), naopak, bylo kvitováno naše úsilí o regulérnost dostihů, kdy ve dva měsíce trvajících bezesrážkových  tropických vedrech s jednou krátkou přeháňkou jsme udrželi dráhu v přijatelném stavu. Rovněž zpráva Dostihové komise neobsahuje žádnou výtku, která by zavdala příčinu s námi jednat jako se zločinci.

Oceňovali jsme vaše rozhodnutí uspořádat Velkou slušovickou steeplechase pod patronací společnosti Mercedes-Benz a také jsme nabídli jako poděkování za získaný příslib dotace 300 tis. Kč snížení vstupních poplatků pro celou sezónu na 4% nebo uspořádání jednoho dostihového dne navíc, který jsme také se souhlasem Rady JC do kalendáře zařadili na 12.9. Také jsme vyhověli přání nahradit výpadek mostecké dráhy 19. 9. a přesunuli původní náš nový termín 12. 9. o týden později. Opravdu se domníváte, že to děláme pro vylepšení svých osobních příjmů?

I když nám nebylo dopřáno se na cokoliv zeptat, přece jen nás také zajímá, kdo z JC ČR a na základě jakého zdravotního doporučení vydal Milanu Foukalovi jezdeckou licenci. Podotýkáme, že to není namířeno proti němu samotnému, jeho touhu ještě jezdit chápeme, koně a dostihy jsou jeho život. Ale je známo, že pan Foukal měl v minulosti velmi zásadní, veřejně známé zdravotní potíže, a jeho možnost závodit, potvrzená Jockey Clubem, byla pro nás překvapením.

Nepředpokládáme, že byste se nám za své urážlivé výroky dokázal omluvit. Proto respektujeme váš úmysl nám v pořádání dalších dostihů zabránit. V tom případě ale budete muset vysvětlit nejen (ale především) moravským majitelům, trenérům a dostihové veřejnosti, že ke změně dochází proto, že s kolegou Vrajem jsme jen břídilové, poškozující jméno slušovické dráhy a českého turfu a je třeba je nahradit někým odpovědnějším, obětavějším a schopnějším, nejlépe vámi vybraným. Bude proto dobré v zájmu věci s předstihem požádat zastupitelstvo města Slušovice o pronájem dráhy pro tyto nové pořadatele na příští sezónu 2016. A také bychom na vašem místě poděkovali tomu, kdo vám poskytl informace o údajných skutečnostech, kterých si nikdo jiný na závodišti nevšiml a které nikdo jiný kromě vás takovým způsobem nevyhodnotil.

Zdeněk Karlach a Radek Vraj
dosud pořadatelé dostihů ve Slušovicích

Slušovice, 17. 8. 2015     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking