Vzhledem k tomu, že ani přes rozsáhlý a masivní odpor ze strany široké dostihové veřejnosti nedošlo ze strany prezidia ČASCH ani jejího prezidenta MVDr.Olehly k žádné adekvátní reakci na systém penalit v překážkových dostizích a tudíž koně jako KHALSHANI, RABBIT WELL, DEMON MAGIC a JAM TAKI mohou startovat v parbubických crossech IV. kategorie bez penalit, tedy se základní váhou, rozhodli jsme se na protest proti tomuto stavu škrtnout své koně z dostihu č.40506 STCHCC pro mladé jezdce IV.kat. pro 5+ na 4500m dne 27.10.2015 v Pardubicích. 

Vyzýváme tímto i své ostatní kolegy a majitele dotčených koní, přihlášených do tohoto dostihu, aby tak učinili rovněž. Doufáme, že se někdo konečně rozhoupe k činu a stávající absurdní stav v počítání penalit v překážkových dostizích se pokusí narovnat. 

Kovář Stanislav, Novák Marcel, Knauer Martin, Votava Jaroslav, Neslerová Romana, Zachoval Přemysl, Složil Pavel, Hrudka Jaromír, Novák František

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net