agrofertparkLetošní Velká pardubická se nepoběží v Synthesia Parku, ale v Agrofert Parku. V říjnu totiž areál dostihového závodiště přijal jméno významného koncernu, pod který spadá i dřívější partner Synthesia a.s. Nové jméno souvisí s rozšířením spolupráce mezi Dostihovým spolkem a.s. a skupinou Agrofert.


Dostihové závodiště se na Synthesia Park změnilo v lednu letošního roku a už tehdy to byl příslib úzké spolupráce mezi závodištěm a jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Vedení společnosti Synthesia své partnerství vnímalo jako určitou službu občanům města a podporu dostihů jako protiváhu výroby sofistikované chemie. „Za uplynulý rok jsme na závodišti podpořili několik akcí, přivedli na dostihy celou řadu dalších návštěvníků – našich zaměstnanců. Během roku se však spolupráce prohloubila a kromě nás se rozšířila i na další subjekty holdingu Agrofert,“ uvádí Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia a.s. Nejužší vazby jsou především na zemědělský, potravinářský a chemický průmysl a produkty z tohoto odvětví, ať už se jedná o zemědělskou techniku či např. hnojiva. Stranou nezůstávají ani potravinářské produkty. „Společnost Agrofert je zastáncem zdravého životního stylu, návratu k přírodě i podpory regionu. Máme blízko k zemědělství a k chovatelství. A protože závodiště je sousedem našeho člena, společnosti Synthesia, bylo navázání spolupráce – a nyní i její rozšíření – logickým krokem,“ vysvětluje Karel Hanzelka, PR manažer a mluvčí společnosti Agrofert.

Spolupráce byla nastavena až do roku 2017 s možností následného prodloužení. „Dostihové závodiště není jen Velká pardubická. Koná se tu desítka dalších dostihových mítinků a řada dalších akcí. Dostihové závodiště je však „rodinným stříbrem“ Pardubic a kdo jiný jej má podporovat, než partneři v regionu. O to víc nás těší fakt, že z malé sestřičky Synthesie se stala velká rodina Agrofert,“ říká Michael Skalický, ředitel Dostihového spolku a.s.

Ke změně názvu se váže také změna designu. V nové grafice jsou nejen tiskoviny či webové stránky, ale také reklamní poutače vítající návštěvníky dostihů na pardubickém závodišti Agrofert Park.

agfpark2    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking