charvatHlavním úkolem pro druhou polovinu sezóny 2014 je zvýšit její finanční zajištění, potažmo snížit finanční zátěž majitelů. Zdroje tu při troše dobré vůle jsou. Závodištím zůstane oproti předcházejícím létům částka kolem šesti miliónů korun, neboť majitelské prémie vyplácí Jockey Club. Vím, že shánění sponzorů je velmi obtížné a závodiště si budou muset nechat část prostředků pro sebe. Nebylo by ale „košér“, nechat si je všechny.


Proto jsem na zasedání Rady Jockey Clubu dne 14. května vyzval zástupce závodišť, aby sdělili, jakou část těchto prostředků vrátí měřitelným způsobem do dostihového provozu. Bezprostředně reagoval pan Karlach okamžitým snížením přihlášek a startek ve Slušovicích na 5 %. Ostatní závodiště dají vědět do poloviny června. Pokud závodiště zareagují vstřícně, je v rámci Svazu chovatelů a majitelů reálné opětovné vytvoření fondu PODPORA.

Kalkulace je jednoduchá: kdyby závodiště dala do dostihů jen třetinu toho, co jim letos zůstane navíc, pak by při vytvoření fondu PODPORA do dostihů přišlo 2,5 milionu Kč navíc. Vzhledem k tomu, že klesá počet dostihových koní, myslím, že není třeba vypisovat další dostihové dny, a ta částka za trochu dobré vůle přece stojí.

Dalším úkolem je posílit pozici Jockey Clubu jak uvnitř dostihového provozu, tak navenek. Svaz majitelů a chovatelů připravuje text, řekněme, memoranda, které by mělo na několik let upravit rámec vztahů zejména mezi závodišti a Jockey Clubem a které bude projednáno na příští Radě dne 18. června. Princip tohoto ujednání je velmi jednoduchý: všichni účastníci dostihového provozu by měli část svých práv převést na Jockey Club, protože ten v rozsahu právě převedených práv dokáže zájmy jednotlivých subjektů lépe hájit a prosazovat. (Inu něco jako J. J. Rousseau – O společenské smlouvě.) Jakmile bude Jockey Club touto částí práv vybaven – kupř. právo jednat s třetími osobami s důsledky zavazujícími ostatní účastníky dostihového provozu, začnu jednat s médii, sázkovými společnostmi, sponzory, atd. Doposud to možné není, mohu dohodnout s kýmkoliv cokoliv, ale nikdo to nemusí respektovat.

Třetím, velmi krátkodobým úkolem je důstojnější vybavení prostor Jockey Clubu. Neumím si představit, že bych v místnostech, které jsem zdědil, s někým seriózně jednal. Proto jsem na své náklady pronajal a zařídil nábytkem kancelář prezidenta a zařizuje se důstojná jednací místnost (ta na náklady Jockey Clubu). Úpravami projdou i ostatní kanceláře.

Velký kapitál spatřuji v různorodém personálním složení Rady Jockey Clubu. Ten se projevuje zejména v tom, že ke každému rozhodnutí se dospěje až po skutečné diskusi, nic není připraveno dopředu. Vedle této otevřené atmosféry v Radě chci komunikovat s veřejností, abych znal i názory lidí, se kterými se osobně nestýkám. Možná, že v budoucnu najdeme účinnější formu komunikace, ale pro začátek – budete-li mít připomínku, návrh, dotaz – napište mi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a já se s Vámi spojím.

JUDr. Ing. Jiří Charvát,
prezident Jockey Clubu ČR

přetištěno ze stránek Jockey Clubu ČR


    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net