Tuto sobotu proběhne v Napajedlích Valná hromada Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK), na kterém veřejnosti blíže neidentikovaná skupina majitelů a chovatelů (nám do redakce přišla tento týden jejich výzva z mailu Ing. Tomáše Jandy s anonymním podpisem "majitelé a chovatelé dostihových koní", což byl důvod, proč jsme ji nezveřejnili) chce žádat odvolání současného prezidia Svazu. O situaci kolem této výzvy a dalších jednáních informuje ČSCHPMDK. Podle něj proběhla 22. února schůzka zástupců prezidia Svazu (MVDr. Antonín Černocký, PhDr. Tomáš Krůta, Vítězslav Vanda) s Ing. Jiřím Trávníčkem a Ing. Jiřím Jandejskem, jako zástupců skupiny členů ČSCHPMDK, za kterou dosud komunikoval Ing. Tomáš Janda.

"Podle jejich tvrzení ČSCHPMDK dostatečně nepodporval a nepodporuje český chov anglického plnokrevníka a dostihový provoz," uvádí stránky Svazu ve zprávě z jednání. "Tato skupina majitelů a chovatelů prý má projekt, který by danou situaci řešil. Tito nejmenovaní majitelé a chovatelé vloží vlastní  finanční prostředky pro dostihovou sezónu a chov v roce 2013 (byly  uvedeny částky nejprve 2,5 mil., po té i  4 mil. Kč), z toho jedna  třetina částky by byla určena pro chov a dvě třetiny pro dostihový  provoz.  

Pro další sezónu by  byly osloveny významné finanční  instituce a subjekty a za jejich pomoci budou získány finanční  prostředky jak na podporu chovu anglického plnokrevníka, tak na  dostihový provoz.

Aby však tyto aktivity začali realizovat, musí  mít zástupce v Prezidiu ČSCHPMDK a potažmo v Radě JC ČR, jinak tyto  finanční prostředky nezajistí.

My jsme na jednání uvedli, že jsme  připraveni svolat jednání prezidia ještě před již svolaným valným shromážděním v sobotu 9.3.2013. Abychom mohli získat pro uvedený projekt  podporu, musíme členy prezidia s tímto projektem seznámit a proto  potřebujeme předložit podrobnější informace. Pokud by potom tento  projekt  některé členy prezidia zaujal, pak můžeme jednat, ale v souladu se Stanovami ČSCHPMDK," uvádí informace na stránkách Svazu.

Celou zprávu včetně korespondence mezi zástupci ČSCHPMDK a Ing. Jiřím Trávníčkem naleznete zde.


Výzva, kterou Ing. Tomáš Janda rozesílal tento týden
Otevřený dopis prezidentovi a prezidiu ČSCHPMDK ze srpna loňského roku
Reakce na Otevřený dopis člena ČSCHPMDK a akcionáře chuchelského závodiště Ing. Jana Vedrala

 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net