logo actjVážená paní kolegyně Martino Růžičková,
z Vašeho  otevřeného dopisu lze usuzovat, že se zřejmě neúčastníte žádných schůzí Asociace českých trenérů a jezdců nebo České asociace steeplechase po ukončení sezony, kde se vznášejí a řeší připomínky k sezóně minulé, a kde se navrhují propozice na sezónu nadcházející.

Co je však smutnější, zřejmě ani neodebíráte Věstník českého turfu, nebo jste se neseznámila s obsahem v něm vyšlých Doplňujících ustanovení na rok 2015, kde je v bodě 8 písm. c) uvedeno, že jsou počítány zvlášť penality za steeplechase cross-country a zvlášť za ostatní překážkové dostihy. Příslušné číslo Věstníku vyšlo již 28.1.2015 a je zarážející, že byť jste profesionálním trenérem, teprve 12.5.2015 jste si povšimla změn, které platí od začátku letošní sezony.

Zde je třeba malý historický exkurs: v minulosti byly penality pro proutěné překážky a steeplechase rozděleny, ale poté, co kůň Paracchini (jako čerstvý vítěz listed proutěných překážek v Meranu) vyhrál dne 5.8.2007 v Karlových Varech zadrženě daleko klasickou steeplechase III. kategorie, došlo od sezóny 2008 celkem logicky ke sloučení penalit ve všech překážkových dostizích, neboť rozdíl mezi proutěnými překážkami (v Itálii siepi) a klasickou steeplechase je opravdu minimální. V roce 2014 však Radek Holčák upozornil na obtížný přechod koní úspěšných přes lehké překážky do těžkých cross-country steeplechase a na s tím spojené zbytečné úrazy koní i jezdců. Ke kritice se připojili další trenéři a majitelé, což vedlo k tomu, že na valné hromadě České asociace steeplechase, která se konala v prosinci 2014, bylo z výše uvedených důvodů odhlasováno rozdělení penalit mezi steeplechase cross-country na straně jedné a proutěnými překážkami a klasickými steeplechase na straně druhé. Významná část majitelů i trenérů, zejména těch překážkových, byla tehdy při tom a měla tak možnost hlasovat. Z tohoto pohledu je Vaše jmenování se „mluvčí většiny majitelů a trenérů“ poněkud pochybné až urážlivé.

Také je třeba zmínit, že Jockey club České republiky je založen na demokratických principech, kdy rozhoduje většina. Vy osobně (i ti, za něž údajně hovoříte) máte možnost být členem Asociace českých trenérů a jezdců (AČTJ) nebo České asociace steeplechase (ČASCH) popř. Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK), prosazovat svoje názory na budoucí sezónu, diskutovat a hlasovat o nich, i kandidovat do orgánů těchto organizací, popř. do Rady Jockey clubu ČR. Měnění pravidel během sezony opravdu není ve sportu možné.

Výbor AČTJ (Josef Váňa st., Ing. Oliva Horová, Filip Neuberg, Jaroslav Myška, Dalibor Török, Jan Demele, Ing. Václav Luka ml., Michal Lisek) 

Související článek:
Otevřený dopis Martiny Růžičkové    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking