Becvar josef azJosefu Bečvářovi, současnému prezidentovi Jockey Clubu ČR, jistě není co závidět. Krátce poté, co převzal nejvyšší funkci v našem turfu, musel čelit krizi, jakou žádný z jeho předchůdců nepoznal, a sice úplný zákaz pořádání dostihů kvůli pandemii Covid-19 v určitých časových, pro dostihový provoz velice důležitých úsecích. Toto opatření zásadně ovlivnilo sezóny 2020 a 2021. To sice už máme díky bohu za sebou, ale pandemie znovu ukázala na hluboké problémy související s financováním českých dostihů a jeho budoucností. Právě to bylo jedním z hlavních témat, o nichž jsme si s prezidentem Jockey Clubu povídali.  


V prosinci proběhlo jednání Rady JC, které podle zveřejněného zápisu mimo jiné řešilo i výpadky v termínové listině …

Ano, to bylo velké téma. Loni se konalo 51 dostihových dnů, v termínové listině na letošní rok je jich ale už jen 48. O jeden dostihový mítink méně ohlásily Karlovy Vary, Most i Praha, tedy závodiště kategorie A. Je nutno říci, že argumentací těchto závodišť byly ze strany jejich soukromých vlastníků ekonomické otázky. A závodiště ve Světlé Hoře v tuto chvíli pořádat dostihy také nebude, což nám písemně oznámil nově zvolený starosta obce. Největší problém je, že
kvůli zrušení zářijového termínu v Karlových Varech chybí i termín pro Cenu zimní královny. Řešením mohl být finanční příspěvek pro některého z pořadatelů, nicméně členové rady JC se společně dohodli na tom, že nebude prolomeno dřívější rozhodnutí Rady JC o podpoře závodišť z rozpočtu JC tak, jako tomu bylo do konce roku 2021. Toto rozhodnutí opravdu prolomit nechceme, a ani nemůžeme, s ohledem na stávající rozpočet. Stále hledáme řešení, jak podpořit a uspořádat jeden z klíčových dostihů sezóny, navíc pevně ukotvený ve Šlechtitelském programu JC ČR.

Pokud vím, minimální počet 50 dostihových dnů je jednou z podmínek ve smlouvě s Tipsportem. Jak to budete řešit?

Je pravda, že ve smlouvě je pro JC zakotvený určitý počet dostihů, který v současné chvíli nekryjeme. Smlouva mezi BPA/Tisport a JC nezahrnuje termíny a plnění na pardubickém závodišti, které si v roce 2021 domluvilo smlouvu vlastní. Tento problém budeme se zástupci hlavního partnera řešit a věříme, že vše pro letošní sezónu dojednáme v pozitivním duchu pro české dostihy. Jsme ale zcela jistě závislí na benevolenci protější strany, smlouva je smlouva. 
Je to pro nás i poučení, že nesmíme kyvadlo vychylovat a musíme se snažit být stabilní. Teď mluvím o přijatém koeficientu, kterým se pro rozdělení státních dotací zvýhodnily překážkové dostihy na úkor rovinových. Původní, byť pro některé pořadatele nespravedlivý poměr 1:1 jsme vychýlili a byla to chyba. Už tehdy mi bylo jasné, že na to budou reakce a nyní čelíme následkům.
Pokud hledáme příčiny, myslím, že podstatný je současný stav Rady Jockey Clubu, která není dobře složená. Zatímco překážkové dostihy v ní mají početné zastoupení, asociace, která by hájila zájmy rovinových dostihů, zcela chybí. Čímž nechci říct, že bych měl něco proti překážkovému provozu, má u nás velkou tradici, ale prvotní jsou rovinové dostihy jako zkouška výkonnosti. 

Klíčovým problémem současného turfu jsou finance. Už řadu let je patrné, že možnosti pořadatelů získávat sponzorské peníze narazily na svůj strop a pozornost se nyní upíná, vedle peněz se sázek, i na veřejné nebo chcete-li státní zdroje. Jockey Club je každoročně příjemcem státní dotace, o níž jste před chvíli hovořil. Je šance na její navýšení?

Již několik měsíců běží konkrétní jednání s MZe o navýšení částky, kterou ministerstvo v rámci programu národních dotací podporuje dostihy. Odeslali jsme veškeré podklady, které po nás MZE požadovalo, vysvětlili, jak je to finančně náročné a co všechno do nákladových balíčku dotací patří, respektive co je jím vše financováno a jsme v kontaktu s příslušným oddělením MZe. Nechci říkat konkrétní částky, o které žádáme, protože určitě nebudou v té výši, jakou bychom si představovali, ale současná částka 6,8 miliónu korun se nezměnila už minimálně od roku 2008 a za každé navýšení budeme velmi rádi. Měli bychom mít například i finanční prostředky na to, abychom si v případě nutnosti mohli pronajmout dostihové závodiště a dostihy z finančního hlediska uspořádat sami. Abychom si v případě, jako je nyní Cena zimní královny, mohli říci, že JC je schopen takový dostih zaplatit a uspořádat. Na druhé straně, když nyní sledujeme veřejné finance, nedělám si velké iluze, ale snad se to podaří a příspěvek bude vyšší.

Podívejme se na další, relativně nový zdroj financí pro český turf, kterým je již zmíněná smlouva s Tipsportem.

Ohledně Tipsportu začínáme pracovat na nové smlouvě. Do konce června musíme mít upgrade současné smlouvy, takže nyní probíhají jednání. Je pravdou, že i v Radě JC je na to celá řada různých názorů a někdy ne zcela reálné představy. Tipsport s námi spolupracovat nemusí, je to jejich svobodné rozhodnutí. Pracuje v prostředí dalších sportů a když se nám v roce 2021 podařilo smlouvu o spolupráci uzavřít, jejich slova byla - vstupujeme do sportu, kde jsme nebyli a teprve budeme zjišťovat skutečnou realitu dostihových sázek. Mimochodem je třeba říci, že tato smlouva nepřináší jen finanční prostředky, ale také možnost náběru a provozu dostihových sázek! V roce 2022 překonaly sázkové tržby, podle našich informací, hranici 80 miliónů a my doufáme, že další společnou činností bude toto číslo dále růst. Část plnění z této smlouvy s naším hlavním partnerem je čistě finanční, část je pak poskytnuta většinou ve formě reklamy, hrazené partnerem. Což považujeme rovněž za velmi důležité a chceme dál pracovat na větším povědomí české veřejnosti o našem dostihovém provozu. JC větší část výnosů ze smlouvy poskytuje dle určitého klíče jednotlivým pořadatelům, ze zbytku pak hradí zajištění video signálu pro dostihové komise, pro stream a záznam. Realitou bohužel je, že JC žádné finanční prostředky nezůstanou, vše je použito výše popsaným způsobem. Věřím, že ta částka se navýší, ale nečekejme nic závratného. Škoda jen, že jsme sami sebe zbytečně oslabili tím, že jsme se rozdělili, když se Pardubice rozhodly jít samostatnou cestou. Kdybychom byli jako celek, tak věřím, že finanční plnění by bylo celkově zajímavější.

Jak vy sám vidíte financování našeho turfu do budoucna?

Je jasné, že u financí vše začíná a končí. Pravdou ale také je, že dostihové autority v různých státech nejsou zatažené do financování dostihů. To je třeba si říct. Ale u nás člověk nemůže dělat mrtvého brouka, protože to bychom se mohli dostat do situace, že dostihy nebudou, když pořadatel řekne, že na ně peníze nemá.
Pravdou je, že JC zajistil s příchodem Tipsportu od roku 2020 našim pořadatelům nové příjmy a samozřejmě silného provozovatele dostihových sázek samotných. Přesto panuje mezi pořadateli určité napětí, které se patrně bude ještě stupňovat v souvislosti se současnou ekonomicko-společenskou situací. Náklady nám všem stoupají a noví sponzoři se budou hledat stále hůř. Již dlouhou dobu nebyl JC schopen provést navýšení úrovně prize money pro naše dostihy. Na zahraničí dostihy, konané v mnohem zajímavějším finančním prostředí a leckdy i na kvalitativně lepších závodištích, nám odjíždí čím dál víc majitelů a jejich koní a nelze se divit.
A máme i jiné slabiny. Na řadě závodišť chybí zázemí třeba pro rodiny s dětmi, aby se tam mohli zabavit i jinak. Je třeba dbát na kvalitu občerstvení a tamních služeb. Mnohde většina běžných občanů města a blízkého okolí ani netuší, že se tam zrovna konají dostihy. V tom všem musí dojít ke změně, stačilo by se poučit z dostihově vyspělého světa.
Je třeba zde vyslovit poděkování všem pořadatelům za jejich snahu a nasazení. A je také velmi důležité s nimi mluvit o budoucnosti jejich závodišť, ujednotit některé postupy a pokusit se společně zaujmout laickou veřejnost, kde pak můžeme hledat nové zdroje financí pro náš dostihový sport. Za to, že v ČR stále běháme, také chci poděkovat všem věrným dosavadním podporovatelům a sponzorům našich dostihů.

A jakou v tom vidíte roli Jockey Clubu?

Podpořit sázky a vytvořit synergie mezi MZe a JC, abychom do dostihů dostali víc peněz. Úzce spolupracovat s těmi pořadateli, kteří o to stojí, vzájemně si pomáhat a prát se za svou věc. Společně.
Nelze ale, aby Jockey Club dostihy dofinancovával ze svého relativně skromného rozpočtu. Ano, JC koná řadu drobných aktivit, zvyšující jeho příjmy a pomáhající dostihům, to je přeci jeho poslání. Vedle smlouvy s Tipsportem bych například zmínil i streamy našich dostihů, které distribuujeme do zahraničí, v čemž se významně angažuje pan Marek Šimák. Zisk z této aktivity je něco přes 200 tisíc Kč ročně.
A kam jinam sáhnout? Myslím, že si pořád úplně neuvědomujeme, že základem je chovat se slušně a poctivě ke sponzorům. Mám pocit, že spousta lidí je bere jako samozřejmost, chybí mi vstřícnější postoj všech kolem dostihů vůči nim. To podle mne u nás chybí. Nesmíme zapomenout, že dostihový sport je součástí nějakého trhu a sponzoři mají možnost se angažovat kdekoliv jinde. 
Prostě stůjme nohama na zemi, chovejme se slušně a řekněme si, že to naše prostředí není úplně zdravé. Nejsme třeba vůbec zvyklí na kritiku. Neumím si představit, že by někdo v televizi podobně jako třeba u fotbalu či u hokeje řekl, že na tomto koni neměl sedět tenhle jezdec ale někdo jiný. Nebo proč trenér postavil koně do tohohle dostihu. Na to nejsme zvyklí. Potom jednáme zkratkovitě a není to ve prospěch našeho sportu.

V zápise z jednání Rady je zmínka o Vašem jednání s PMU. Vrátí se francouzská sázková kancelář do našich dostihů?

Je pravda, že po Ceně Vítězného oblouku jsem hovořil s viceprezidentem France Galop, že bychom se k nějaké spolupráci vrátit chtěli. Nebyl proti, ale určitě to nebude v roce 2023. Řekl mi, abych mu letos na jaře napsal, jaké dostihy bychom chtěli zařadit, zkusili je nějak srovnat s Německem ohledně prize money a také abychom si udělali pořádek na startu, aby dostihy byly startovány v časech, které jsou stanoveny. Bylo by to fajn, ale bude to hodně složitá záležitost.

Jak vypadá příprava Galavečera?

Tím se Rada také zabývala, řešili jsme, jak ukončit sezonu, zda Galavečer vůbec pořádat nebo ne. V době covidu nebyl, poslední proběhl v Prostějově v roce 2020. Na Radě panovala shoda v tom, aby se dál konal a aby byl každý rok uzavřen podobným aktem. Ale není to jednoduché. Udělali jsme průzkum trhu, kde bychom jej mohli zorganizovat, a ceny jsou dneska na naše poměry značné. Proto bylo rozhodnuto o snížení celkového rozpočtu akce, téměř na polovinu bývalých akcí. Galavečer bude v Praze v sobotu 25. února v hotelu Olšanka. Bude to jedna akce, kde budou vyhlášeny jak šampionáty, tak i výsledky anket. Do budoucna by ale bylo dobré uvažovat o rozdělení těchto ceremoniálů, třeba šampionáty ocenit na konci naší sezóny a ostatní ocenění dát do nějaké té společenské akce. Rada JC nyní jednohlasně rozhodla, že letos to bude ještě společné.
Rada JC probírala i Nadační fond JC ČR, všichni ocenili, že je dobře, že existuje. Loňský rok nám bohužel na příkladech Ivana Kuba a Tamary Křídlové ukázal, že podobný nástroj je potřebný. Při této příležitosti bych rád znovu poděkoval všem, kteří do něj přispěli.

Rada řešila i kvalitu streamů, po jejichž zlepšení volal na tiskové konferenci před Velkou pardubickou i šéf Tipsportu Petr Knybel, kdy zmiňoval možné navýšení příspěvku Tipsportu…

Ohledně streamů si děláme průzkum trhu, jestli bychom je mohli udělat jinak a třeba i levněji. Nikdo neříká, že jsou nyní špatné, hledáme optimální řešení, byť sám moc nevěřím tomu, že se finančně dostaneme pod současnou úroveň. Ale nejde jen o finance, podle mne je musí dělat lidé, kteří s tím mají zkušenost, umí to „správně nabrat“. Ano, budeme s Tipsportem jednat o tomto bodu naší smlouvy. Vše je otázkou peněz.
S tím částečně souvisí i přenosy České televize. Vůči Tipsportu jsme smluvně vázáni počtem 8 přímých přenosů dostihových dnů v ČT, což nás stojí nemalé peníze, okolo 1 milionu korun ročně. A je otázka, zda v době sociálních sítí a on-line přenosů na internetu mají přímé televizní přenosy takový dopad jako dřív. I to je jedna z otázek, kterou s Tipsportem řešíme.

Co chovatelské prémie?

Třetího února loňského roku jsme odsouhlasili novou metodiku přidělování těchto prémií s tím, že v podstatě nyní jsme ukotvili tyto peníze přímo do rozpočtu JC, samozřejmě za splnění určitého kritéria. Toto kritérium se, jak doufáme, bude dařit dlouhodobě plnit. Ohledně chovu nás trápí i to, co se již několik let děje například v Napajedlech. Nevíme, jaká je tam situace, chci se spojit s majiteli, abych věděl přesně, co se tam děje a co můžeme očekávat. Věříme ale, že takto jasně a transparentně ukotvená pravidla chovatelských a majitelských prémií alespoň trochu napomohou našim domácím chovatelům i majitelům koní českého původu.

Dalším problémem, který jste řešili, je informační systém Jockey Clubu, respektive jeho inovace. To rozhodně nebude jednoduchá ani laciná věc.

Tato otázka se diskutuje na Radě již druhým rokem a pravdou je, že již před několika lety byl na stav našeho informačního systému vydán varující posudek. Jsem přesvědčen, že podpora pro jezdce, trenéry a majitele ze strany informačního systému je velmi dobrá, zúčtovací centrum funguje, ať běháte v Česku nebo v zahraničí. Osobně si myslím, že by se alespoň část našich informací měla zavřít za nějakou bránu s omezeným přístupem, protože poskytujeme takovou škálu informací, že je to i zneužitelné. Ale vše stojí na softwarovém vybavení, které je staré téměř 20 let a spravuje jej pouze jedna osoba, Tomáš Hora. To není příliš uspokojivý stav věci. Bohužel se mi nedaří přesvědčit některé členy rady JC, že už je nejvyšší čas s tím něco dělat. Rozumím tomu, že peníze by to asi nebyly malé, spíše by byly dost vysoké, ale hrozí, že může nastat stav, že to celé spadne a potom nastane velký problém. Na Radě JC je to již evergreen, loni jsme měli alokován 1 milion, ale nevyčerpalo se nic, protože jsme nebyli připraveni. Varovně zvedám prst, že když náš systém přestane fungovat, budeme z toho mít všichni neskutečné problémy. Nejde pouze o platební rozhraní systému, ale o celkovou evidenci všeho, co v dostihovém provozu máme.

Jockey Club léta poněkud nestandardně platí za držitele tuzemských plemeníků příspěvky do European Breeders’ Fund s tím, že na oplátku EBF vypisuje pro potomky plemeníků z EBF u nás dostihy. Dnes už to však není tak finančně zajímavé, jako dřív. Bude podpora pokračovat?

Rozumím tomu, že EBF je fajn, když částka, kterou získáme je vyšší než to, co za hřebce zaplatíme. O úhradě těchto poplatků za naše majitele před několika lety rozhodla Rada JC jako o podpoře majitelů hřebců pro jejich zahraniční aktivity. Dnes, po letech, je však celková finanční bilance této spolupráce s EBF pro JC zásadně záporná, naše konečné náklady přesahují 200 tisíc korun. Na Radě o tom proběhla diskuze, rozhodnutí bylo, že pro letošní rok platnost smlouvy s EBF ještě necháme, ale myslím, že už to bude naposledy.

Vedle financí je zřejmě největším problémem tuzemských dostihů jejich personální zabezpečení, což je nejvíce vidět u pracovních i dostihových jezdců. Existuje nějaká představa, jak to řešit?

To je velký problém a přiznám se, že nevím, co s ním. Na Radě jsme schválili alespoň zvýšení jízdného, ale to problém nevyřeší. Otázka dostatečného počtu pracovní síly řeší v tuto chvíli snad každý obor v ČR.
Když jsem byl na konci roku 2019 zvolen do funkce prezidenta JC ČR, jedním z hlavních úkolů v mém programu bylo vytvoření koncepce dalšího působení a činnosti JC. Po domluvě a určení gestorů jednotlivých částí koncepce přišel Covid a s tím i řada nestandardních a neznámých situací a mimořádných řešení. Vytvořila se skupina lidí, která fakt pracovala a díky nimž jsme ty časy celkem dobře přečkali. Museli jsme sice několik mítinků oželet, ale odběhly se všechny klasické dostihy a málokdo tuší, kolik práce se za tím skrývalo. Vzpomínám rád, že lidé kolem mě fakt pomáhali s tím, že se to nesmí nechat padnout.
Celý rok 2020 byl poměrně náročný a na koncepci tehdy nezbyl čas. Nebyl ani prostor pro setkávání a diskuse, které takový projekt nutně potřebuje. Nemluvě o vůli dostihové veřejnosti jako celku k takovým postupům. Součástí koncepce měla být i celková personální politika včetně péče o příliv nových tváří do dostihového světa.
Přesto se domnívám, že za poslední 2 roky byla učiněna řada kroků vyloženě koncepčního charakteru. V tomto roce, v souvislosti s našimi aktivitami, o kterých jsem již mluvil, bude v průběhu sezony předloženo několik návrhů na jednání Rady JC v provozních a organizačních procesech práce JC. Máme také k dispozici několik dobrovolníků, kteří nám již nyní v této činnosti pomáhají a chtějí v tom i nadále pokračovat.
Abychom byli schopni zaujmout i potencionální pracovní sílu, která nám tolik chybí, musíme nutně poskytnout zajímavé a atraktivní podmínky. Jinak nebudeme schopni na pracovním trhu uspět v rámci konkurence.
Skutečnost je taková, že dnes je i v profesních asociacích minimum lidí, byť právě to by měly být platformy, kde se tříbí názory, předávají zkušenosti a hledají řešení. Ale není o to zájem. Nepřichází nikdo mladší s novou partou a touhou jít do toho. Všude sedí staří chlapi. Každý prezident píše nějakou kapitolu a chce do ní něco napsat velkým písmem. Já jsem se snažil napsat alespoň ten Tipsport.

Výborným projektem je Pony liga, která nyní částečně přechází pod křídla Jockey Clubu

Sport, který nemá dorost, nemá perspektivu a tady patří obrovské poděkování paní Kamile Bartošové, která celou Pony ligu rozjela. Rozumím pořadatelům, že chtějí mít větší právní jistotu, není to legrace, kdyby se něco stalo. Budeme s nimi o tom hovořit a snažit se najít východisko. JC si také vzal na sebe i organizační věc jako přihlášky, v tom bychom jim chtěli také pomoci.

V prosinci Vám končí mandát. Budete znovu kandidovat na prezidenta?

To je nyní otevřená věc. Pro mne osobně je v následujících měsících důležitější soustředit se především na dokončení rozpracovaných úkolů jako jsou nová, a doufejme, že i o kousek výhodnější, smlouva s Tipsportem, jednání s Ministerstvem zemědělství o výši dotací pro další období, smlouvy o zajištění dostihového provozu s našimi pořadateli atd. O dalším pokračování v této funkci rozhodnou návrhy ze stran ČSCHPMDK, ČASCH a dalších členů Rady JC ČR, ale také okolnosti těchto návrhů. A v neposlední řadě budu mluvit s dostihovou veřejností, protože její názory jsou a budou pro mne velmi důležité.

Miloslav Vlček
foto Andrea Zavadilová    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net