vymazal josefPořádková komise Jockey Clubu ČR se na základě pozitivního nálezu antidopingové kontroly u jeho svěřence Sky Arrow z 29. srpna v Mostě rozhodla diskvalifikovat koně z dostihu a trenéru udělit sankci odnětí licence na dobu 10 měsíců.


Udělená sankce neodráží jen "přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. b) a n) DŘ, kterého se dopustil porušením povinností stanovených ustanoveními §§ 1, 292 a 296 DŘ, tj. z důvodu přítomnosti zakázaných látek v době dostihu v těle koně Sky Arrow (FR)", ale také "přestupek ve smyslu ustanovení § 409 písm. a) a b), kterého se dopustil porušením povinností stanovených v ustanovení §§ 123 – 125, když na své tréninkové listině vedl koně na jehož přípravě se nepodílel."  

Jak uvádí Rozhodnutí Pořádkové komise 12/2015, "byla v těle koně Sky Arrow (FR) po odběhnutí dostihu č. 1316 Cena společnosti United Energy dne 29. srpna 2015 na závodišti v Mostě prokázána přítomnost zakázaných látek furosemide a clenbuterol. Trenér Josef Vymazal vypověděl, že neví, jakým způsobem se zakázané látky do těla koně dostaly, neboť trenérem tohoto koně je pouze fiktivně, přičemž ve skutečnosti ho připravuje majitel Ivo Polouček, využívající k tréninku dráhu pana Vymazala." 

Sankce se ale dotkla i koně Sky Arrow, který byl nejen diskvalifikován ze zmíněného dostihu, ale "vzhledem ke skutečnosti, že pan Vymazal se na přípravě koně Sky Arrow fakticky nepodílel a tím, kdo koni zakázané látky za účelem ovlivnění jeho výkonu podal, je podle názoru Pořádkové komise s největší pravděpodobností někdo jiný, rozhodla Pořádková komise z důvodu zabránění podvodům (zkreslení výkonnostních ukazatelů koní, ochrana důvěryhodnosti sázkového provozu) a ochrany koně před neetickým týráním (dopování škodlivými látkami) o distancování koně Sky Arrow (FR), s tím, že se nesmí po dobu deseti měsíců účastnit dostihů (§ 431 DŘ)." 
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net