jockeyclubVe včerejší zprávě, týkající se změn termínů a propozic v důsledku povodňové situace, došlo na základě rozhodnutí výboru ČASCH ze dne 4. června k úpravě, týkající se pravidel pro dostihy typu bumper.


Úpravy se týkají bodu 2 včerejší zprávy.


Úprava a doplnění návrhu §1 DŘ (Věstník ČT 9/2013) na základě rozhodnutí výboru ČASCH ze dne 4. června 2013.


„Bumpery“ jsou rovinové dostihy pro překážkové koně.

Dostihy jsou určeny pro 3-5leté koně, kteří dosud v žádném dostihu nestartovali nebo kteří nezískali jednotlivou cenu 4.000 Kč v rovinovém dostihu nebo kteří nedokončili žádný překážkový dostih.

Dostihy se vypisují na vzdálenost nejméně 2800 metrů se základní hmotností nejméně 66 kg. Start je prováděn gumou nebo praporkem.

V sezóně 2013 probíhají dostihy „bumper“ ve zkušebním provozu.

Na dostihy „bumper“ je dle DŘ pohlíženo jako na rovinové dostihy, s výjimkami viz dále.

V dostihu smějí startovat pouze mladí jezdci (méně než 50 celkem dosažených vítězství v rovinových a překážkových dostizích).

Jezdecké úlevy a jízdné jsou stejné jako v rovinových dostizích.

Výsledky se jezdcům, trenérům, majitelům, chovatelům a koním započítávají do rovinové kariéry.

V dostizích „bumper“ neplatí ustanovení o distančním mezníku.

Pro dostihy „bumper“ je veden handicap společně s handicapem pro rovinové dostihy.

Úleva pro klisny činí 1,5 kg.

Start importovaných koní, kteří splnili předchozí podmínky účasti, není omezen.

Kůň, který startoval v dostihu „bumper“, nemůže startovat v aktuální a následující dostihové sezóně ve standardním rovinovém dostihu.

Kůň může startovat v dostizích „bumper“ pouze 4x za život.


Propozice na dostihový den 21.6.2013 Pardubice


č. 040501 – Bumper (pro mladé jezdce), 3200 m

30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 3leté koně, kteří v rovinových dostizích nezískali jednotlivou cenu 4.000 Kč. Hmotnost 66 kg, za každých 4000 Kč celkového zisku v rovinách a bumper +1 kg.
P: 375 Kč + DPH, OSK: 525 Kč + DPH


č. 040502 – Bumper  (pro mladé jezdce), 3200 m

30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 4leté a 5leté koně, kteří v rovinových dostizích nezískali jednotlivou cenu 4.000 Kč. Hmotnost: 66 kg, od 1.1.2012 za každé 3000 Kč celkového zisku v rovinách a bumper +1 kg.
P: 375 Kč + DPH, OSK: 525 Kč + DPH

č. 040503 – Bumper (pro mladé jezdce), 3200 m
30.000 Kč (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Pro 4leté a 5leté koně, kteří v rovinových dostizích nezískali jednotlivou cenu 4.000 Kč. Hmotnost 66 kg, od 1.1.2012 za každých 5000 Kč celkového zisku v rovinách a bumper +1 kg.
P: 375 Kč + DPH, OSK: 525 Kč + DPH

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking