Autor Tiskové zprávy JC ČR volí osvědčenou taktiku, nabízí nějaký zástupný motiv kritika a snaží se jeho osobně i jeho vyjádření znevěrohodnit. To je běžná praxe, ale v tomto případě bychom mou zaujatost a vlastní zájem mohli spatřovat snad jedině v tom, že jsem přesvědčen, že zmíněné nejlepší svědomí či jakákoliv většina nestačí, důležitý je zcela korektní postup v souladu s Dostihovým řádem.


Nicméně pokud se týká konečného rozhodnutí Pořádkové komise č. 11/2015 ze dne 25. října 2015 nejsem sice uveden mezi členy komise, kteří rozhodnutí přijali, protože jsem byl ten den dodatečně vyslechnut jako svědek, ale jak jsem v předmětném rozhovoru uvedl, považuji toto rozhodnutí za velmi dobře zdůvodněné a akceptovatelné pro celou dostihovou veřejnost, což na nevyslyšený minoritní názor nevypadá! Ovšem cesta k tomuto rozhodnutí byla přinejmenším velmi problematická. Konzultace slušovické kauzy s JUDr.J.Červenkou i JUDr.J.Charvátem byla předsedou Pořádkové komise mgr.O.Novým zmíněna již v první fázi řízení, potvrzena před svědky během našeho telefonického rozhovoru (hlasitý odposlech), poté co byl na těchto stránkách zveřejněn rozklad k závadnému rozhodnutí komise a pak potvrzena znovu 25.10.2015 a to na základě mého cíleně kladeného dotazu ke shrnutí důvodů předchozího porušení DŘ ze strany komise. Vyjádření svědků k onomu telefonickému rozhovoru není problém a věřím, že i v této nemilé situaci některé další kolegy neopustí s odstupem uplynulého času paměť. Až potud tedy údajná „nepravdivost“. Ovšem existuje další podstatný argument, možná ještě lepší než konfrontace svědků. Pan mgr.O.Nový jako předseda Legislativní komise má logicky více než velmi dobrou znalost DŘ. Věříte opravdu, že by sám o své vlastní vůli připustil jako předseda Pořádkové komise, aby jednání komise směřovalo k rozhodnutí, které je zjevně učiněno v rozporu s DŘ? Neplatné rozhodnutí Pořádkové komise pak totiž ve svém důsledku ponechalo stále platným rozhodnutí slušovické Dostihové komise, obou se bylo třeba zbavit, což na základě odvolání JC s pomocí značné dávky ekvilibristiky učinil Dostihový soud.

Příčinou reakce JC ČR je nesouhlas, který mezi námi panuje v názoru na správný a korektní postup v souladu s DŘ ve zmíněné kauze a zveřejněná kritika, kterou bych mohl snadno doplnit dalším nezávislým svědectvím k možnému ovlivňování nebo úplnou právní analýzou, k jejímž argumentům bych s velkou pravděpodobností našel podporu i u některých přehlasovaných členů Dostihového soudu, ale to vše by nynější rozdílná stanoviska stejně jen těžko změnilo.

Stejně tak a to je z mého pohledu možná podstatnější, ačkoliv to Tisková zpráva nezmiňuje, mezi námi není potřebná shoda v názoru na nezbytnost urychleného provedení kroků, potřebných k odstranění zhoršujících se mezer v termínové listině a nedostatků struktury propozic, což nyní umocňuje i odlišný názor na minimální finanční zatížení majitelů, bohužel nutné alespoň k zachování stavu z roku 2015, o potřebném zlepšení nemluvě.

Z obou těchto důvodů nevidím perspektivu naší další spolupráce jako reálnou a rozhodl jsem se rezignovat na funkce v orgánech JC ČR, ačkoliv se domnívám, že objektivní důvod k rezignaci mají spíše jiní.

 

Jan Schulmann
6.12.2015    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking