Chuchle3V úterý 24. června 2014 v Praze ve Velké Chuchli proběhla valná hromada společnosti Turf Praha, a.s., která prostřednictvím své dceřiné společnosti TMM, s r.o. provozuje areál závodiště ve Velké Chuchli.


Valná hromada schválila 100% hlasů účetní závěrku společnosti za rok 2013, podnikatelský plán na rok 2014 a auditora společnosti na rok 2014. Ve výkonu funkce zůstávají stávající členi představenstva a dozorčí rady společnosti a to vzhledem k tomu, že nově navržení kandidáti nezískali potřebný počet hlasů.

Na valné hromadě se rovněž poprvé představil nový majoritní akcionář společnost Turf Holding, a.s. Tato společnost byla založena téměř dvoutřetřetinovou většinou stávajících akcionářů – fyzických osob, které vložily své akcie společnost Turf Praha, a.s. do nové společnosti jako nepeněžitý vklad. Nově založená společnost nezamýšlí vyvíjet krom výkonu akcionářských práv ve společnosti Turf Praha, a.s. jinou ekonomickou činnost.

Jan Vedral, předseda představenstva nové společnosti Turf Holding, a.s. k tomu uvedl: „Jako majoritní akcionář nehodláme prosazovat výrazné změny v obchodní činnosti společnosti Turf Praha, a.s., přičemž bude-li to ekonomicky únosné, hlavní činností zůstane i nadále zajištění a rozvoj dostihového provozu na závodišti ve Velké Chuchli. Při realizaci tohoto cíle bychom rádi spolupracovali s Jockey Clubem České republiky.“
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net