Mikhail GlinkaStarty v zahraničí jsou stále podstatnější částí aktivit českých dostihových stájí. Svědčí o tom i statistiky za loňský rok, podle nichž koně v českém tréninku v cizině vyhráli 24,2 miliónu korun.

Zatímco v předchozích letech vozily české stáje peníze především z překážkových dostihů, loni se situace obrátila - více peněz vyhráli naši koně v rovinovém provozu. Je to sice z části dáno i poklesem dotací italských překážkových vrcholů, které bývaly tradičně tou nejlukrativnější zahraniční příležitostí pro české koně, ale ukazuje to i na stále rostoucí úroveň koní v rovinovém provozu. Jak ukazuje následující tabulka, stále nejvíce financí vozí čeští koně z Itálie.

VÝHRY ČESKÝCH KONÍ V ZAHRANIČÍ V ROCE 2012 PODLE ZEMÍ

  celkem roviny překážky
Itálie 12 036 154  2 776 020 9 230 134
Slovensko 5 231 044 4 889 924 341 120
Francie 2 886 000 1 973 400 912 600
Německo 2 029 820 1 919 320 110 500
Rakousko 1 473 940 1 473 940 0
Maďarsko 245 150 245 150 0
Švýcarsko 135 040 135 040 0
Polsko 126 000 126 000 0
Švédsko 45 000 0 45 000
celkem 24 208 148 13 538 794 10 639 354


Z pohledu rovinového provozu je pro české majitele nadále nejdůležitější Slovensko, které však funguje trochu jako další české závodiště, byť i na něm, podobně jako na našich drahách celkově, dochází ke snížení nabídky dostihů i objemu cen. Itálie se už stává pravidelnou zastávkou i pro rovinové koně, roste i význam Francie, ovšem loňská čísla z Francie i Německa jsou významně ovlivněna úspěchy koní Ramzana Kadyrova.   


 NEJVYŠŠÍ VÝHRY ČESKÝCH KONÍ V ZAHRANIČÍ V ROCE 2012 (zdroj Jockey Club)

stát typ kat. kůň stáj poř. zisk
FRA R Gd-2 DUX SCHOLAR(GB) Ramzan Kadyrov 2 1 144 000 Kč
ITY Stch Gd-1 IMPREZER(POL) Stáj Evi - Váňa 2 1 105 000 Kč
GER R Gd-3 MIKHAIL GLINKA(IRE) Ramzan Kadyrov 1 832 000 Kč
ITY Stch Gd-1 ALPHA TWO(POL) Stáj Evi - Váňa 1 663 000 Kč
ITY PP Gd-1 NOBEL(GER) Chládek&Tintěra-Váňa 1 663 000 Kč
ITY R Gd-3 DONN HALLING(IRE) DS MAENTIVA 1 618 800 Kč
ITY Stch Gd-1 DEMON MAGIC Stáj Gwendy 3 552 500 Kč
GER R Gd-2 DUX SCHOLAR(GB) Ramzan Kadyrov 2 403 000 Kč
SLO R Gd-3 MARIYDI(IRE) Dr.Charvát 1 338 000 Kč
ITY Stch Gd-1 ALPHA TWO(POL) Stáj Evi - Váňa 4 331 500 Kč

 

Foto: Baden-Racing.com 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net