Doba přináší příliš mnoho smutných zpráv a ta následující k nim bohužel patří také. Ve věku 87 let zemřela jedna z výrazných postav našeho turfu pan Vladislav Hvízdal, muž, který byl za zásluhy o český a československý turf jmenován čestným členem Jockey Clubu a před čtyřmi lety získal i Cenu za dlouholetý přínos dostihovému sportu.

 
Absolvent vyšší rolnické školy v Poděbradech začínal s parkurovými koňmi a zasloužil se mj. o založení JK Sokol Poděbrady. Po absolvování vojenské služby začal pracovat jako hlavní zootechnik ve Vojenských statcích Sokolov, jeho dalším působištěm byly Školní statek Turnov a poté se stal zaměstnancem Státní zemědělské správy v Liberci. Tam se mj. podílel i na uspořádání prvních dostihů v Liberci. V roce 1972 byl zvolený předsedou JZD Hlavice a právě tato funkce mu umožnila ještě výrazněji vstoupit do historie československého turfu.

 "V srpnu roku 1972 mě na dostizích v Pardubicích oslovil kamarád Tomáš Kocián, ať něco udělám pro koně a Františka Vítka, že má složitého zaměstnavatele St.st. Dvory a není tam příliš spokojen," vzpomínal před lety Ladislav Hvízdal na klíčový moment historie našeho turfu pro TURF Magazín. "Ještě ten den jsem se s Františkem Vítkem sešel a po krátkém rozhovoru jej pozval na jednání představenstva JZD Hlavice počátkem září. Na něm jsem poté představil trenéra Vítka ostatním členům a oznámil, že máme možnost za­ložit od 1. října dostihové stře­disko v Lysé nad Labem, což bylo po několika dotazech, hlavně o zajištění krmiva, člens­tví pracov­níků v JZD a pod., jednoznačně schváleno." 

Tak začala historie jednoho z nejúspěšnějších tréninkových středisek historie našeho turfu. František Vítek, který měl v té době v tréninku 12 koní různých majitelů v objektu Státního závo­diště v Lysé ve společné stáji s rodinou Palyzů, přešel pod no­vého agilního zaměstnavatele. Ten se v lednu 1974, po sloučení s dvěma dalšími JZD, přejme­noval na JZD Všelibice - název, pod kterým se zapsal do historie našeho turfu. Jak se postupně uvolňovala kapacita stájí docházelo k navý­šení počtu koní ve Vítkově péči. Klíčovým momentem v rozvoji všelibického střediska byl srpen 1974, kdy do něho nastoupil žokej Vlastimil Smolík a z tandemu Vítek - Smolík se stala nepora­zitelná dvojice československých drah.

O rok později Státní závodiště dostavilo novou stáj - s kapacitou 28 vnitřních a 12 venkovních boxů - která se stala novým domovem Vítkových koní. Postupně se rozšiřovala spolupráce s Hřebčínem Napajedla a upevňovalo portfolio spolupra­cujících majitelů - kromě PP Tlumačov (Napa­jedla, Albertovec), také PP Topoľčianky, JZD Čebín a St. st. Znojmo. Vlastní dostihová stáj JZD Všelibice byla většinou tvořena z klisen pronajatých od Hřebčína Napajedla, mezi slavnými jmény jako byly Volga, Vlna či Nikaragua vysoko ční jméno Sparty, Koně roku 1979.

Středisko JZD Všelibice fungovalo až do 21. prosince 1990, kdy po třech desítkách let ukončilo svou činnost a František Vítek se stal soukromým trenérem. Vladislav Hvízdal však zůstal činný v našem turfu jako prezident Československého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní. Později byl jmenován čestným členem Jockey Clubu ČR a jeho nepřehlédnutelná postava patřila ke koloritu českých závodišť.

Čest jeho památce!
    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net