pharlapnameNomen omen, říkají latiníci, odkazujíc na římského dramatika Tita Maccia Plauta který formulaci nomen atque omen (v překladu název a znamení zároveň) použil ve své hře Persa. Ani jména dostihových plnokrevníků nebývají bez významu a mnohdy se k nim váží zajímavé příběhy.

"Promiňte, ale jak se jmenuje ten kůň?" ptá se zvědavý reportér.
"Pádící žirafa, spálená topinka...," odpovídají se smíchem přihlížející trenéři.
"A co takhle Blesk?”
"Pane Thinku, jak Vy překládáte Blesk?"
"Farlap."
"Slyšel’s Harry?" ptá se trenér McRaidy Harryho Telforda.
"Nech toho, McRaidy!" odsekne trenér Telford
"Pan Think to myslí jako pro štěstí."
"Napíšu Vám to pane Telforde, pro štěstí." FAR LAP.
"Musí to být na 7 písmen, jako čtyři poslední vítězové z Melbourne," říká Telford.
"Cha, on mluví o Melbourne," směje se jeden z přihlížejících a s ním i ostatní.
"Tady to je, pane Telforde, sedm písmen," řekne muž a přepíše na začátku jména písmeno F na H a před něj napíše P. PHAR LAR
"Hmm, Phar Lap na sedm," procedí Telford kysele a zavolá na Phar Lapova jezdce: "Odveďte tu herku zpátky do stáje."

Kdo by neznal scénku z filmu Phar Lap, ve které si kolegové dobírají trenéra Harry Telforda při cvalech, v nichž se kolegům představil jeho tehdy ještě nepříliš šikovný svěřenec a pozdější hvězda australského turfu Phar Lap (podívat se na ni můžete zde, začátek v 5:51). Vzpomněl jsem si na ni před lety, kdy jsem jako nadšený mladík nastoupil do svého prvního (a vlastně i posledního) zaměstnání v našem Jockey Clubu. Kolegyně Věra Plachá mi tehdy jako snad vůbec první úkol uložila vyřešit jednu žádost. Tou byla prosba o změnu jména jednoho dostihového koně. Není už podstatné, jak se jmenoval, ale měl jméno na devět písmen a majitelka si jej přála přejmenovat tak, aby mělo písmen, podobně jako Phar Lap, jen sedm. Kůň už měl za sebou několik nevýrazných startů, v této fázi jej již přejmenovat nešlo, a tak jsem společně se zdvořilým odmítnutím sepsal dlouhý seznam jmen úspěšných koní, jejichž jména byla složena z devíti písmen.

Jméno provází koně vesměs celý život (byť je již možné koně přejmenovat), proto jeho výběru mnozí chovatelé a majitelé věnují velkou pozornost. U nás se ale stalo zvykem pojmenovávat koně již krátce po narození, a tak se mnohdy chovatel nevyhne tomu, že se do jména, které by se líbilo potencionálnímu kupci, netrefí. Jiná je situace například v Anglii, kde se drtivá většina koní pojmenovává až s příchodem do tréninku. Jistě si vzpomenete na pár tříletých i starších koní, importovaných z ostrovů do ČR, aniž by měli svá jména. Nakonec i u nás přibývá koní, kteří nejsou pojmenováni hned po narození. 

S tím, jak roste mezinárodní obchod s dostihovými koňmi ale stále častěji dochází k přejmenování koní, kteří již běhali. To je hlavně případ zemí jako Hong Kong či Singapur, kde koně běhají často pod jinými jmény, než ve svých rodištích ať už v Evropě, tak třeba v Austrálii či na Novém Zélandu. Ale i přesun koní mezi posledními dvěma zmíněnými zeměmi občas vede k přejmenování či úpravě jména. Příkladem budiž na Novém Zélandu narozený Dundeel, který v Austrálii běhal jako It's A Dundeel a nyní v chovu se opět "vrátil" k původnímu jménu. 

dundeel2
Australský šampión byl v rodišti na Novém Zélandu pojmenován Dundeel, v Austrálii běhal jako It's A Dundeel, nyní v chovu v australském Arrowfieldu je z něj opět Dundeel.  

Od počátku vedení naší plemenné knihy je u nás pravidlem dávat hříbatům jména začínající stejným písmenem, jakým začíná jméno matky, na čemž se odrazila prvorepubliková orientace na Francii, kde toto mnozí chovatelé praktikovali. Další pravidla pro pojmenovávání koní tak, jak je uvádí náš Dostihový řád (viz rámeček), vycházejí z mezinárodních dohod o jménech dostihových koní.

Pravidla pro pojmenovávání koní podle Dostihového řádu

§ 162 Jockey Club ČR nesmí schválit jméno, které bylo na území ČR již přiděleno:
a) chovné klisně anglického plnokrevníka, a to do uplynutí 10 let po jejím úhynu nebo utracení, nebo do uplynutí 10 let po roce, kdy byla naposledy připuštěna nebo dala hříbě, nebo do uplynutí 25 let jejího věku,
b) plemennému hřebci anglického plnokrevníka do uplynutí 15 let po jeho úhynu nebo utracení, nebo do uplynutí 15 let po roce, kdy naposledy připouštěl, nebo do uplynutí 35 let jeho věku (cokoli nastane dříve)
c) ostatním dostihovým koním, a to do uplynutí 5 let po jejich úhynu nebo utracení, nebo do uplynutí 20 let jejich věku.

§ 163 Dále Jockey Club ČR neschválí jména:
a) uvedená na mezinárodní nebo národní listině chráněných jmen koní,
b) která mají více než 18 znaků (včetně mezer a interpunkce)
c) osobností (s výjimkou doložení žádosti písemným souhlasem zainteresované osoby nebo jejích potomků),
d) s pravopisem nebo výslovností stejnou nebo podobnou jménu chráněnému nebo již přidělenému koni, jehož rok narození předchází méně než 10 let roku narození pojmenovávaného koně,
e) sestávající zcela nebo z části z iniciál, čísel, spojovníků, pomlček, teček, dvojteček, čárek, vykřičníků, závorek, lomítek, zpětných lomítek nebo středníků,
f) která mají charakter reklamy společnosti nebo výrobku, s výjimkou doložení žádosti písemným souhlasem společnosti nebo osoby spojené s výrobkem (tato jména mohou být Jockey Clubem odmítnuta i bez udání důvodů),
g) smyslu, výslovnosti nebo pravopisu umožňujících výklad znamenající hrubost nebo pohanu,
h) která mohou způsobit nejasnosti v dostihovém nebo sázkovém provozu
i) začínající jiným znakem než písmenem


Co ale žádný zákon nepostihne je přístup, s jakým chovatelé k pojmenování přistupují. Třeba produkty našeho největšího chovatele Hřebčína Napajedla často poznáte i podle jména. Jednak se napajedelští snaží, aby jména nezačínala jen na první hlásku jména matky, ale dokonce na dvě (Love Me - Lorellai, Renny Storm - Renaissance, Monolit - Moonbride atd.), jména napajedelských odchovanců často vznikají složením jmen rodičů, jako Shegerton (Egerton - Sheba), Callegra (Egerton - Call me Xela), Sheby Jail (Stromy Jail - Sheba) a podobně.

Ovšem nebylo tomu tak vždy, a dokonce bych si troufl tvrdit, že se někdy na jméně projeví i sympatie křtitele ke konkrétnímu koni či rodině. Nedokáži si totiž představit, že by ten, kdo dával v 70. a 80. letech jména koním z napajedelské rodiny D, ji mohl mít ve velké oblibě. Dát klisně jméno Delegace se snad ještě dá odpustit, ale když její dcera se jmenuje Deprese a její dceru pojmenují dokonce Depilace... No nevím. Navíc mezi potomky Deprese najdeme například Deprivaci, Despekta a dokonce Detonaci.

Dnes se běžné, že se u našich chovatelů setkáme s koňmi anglických jmen. Polly For Life, Persian Star, Magic Memories již nikoho nepřekvapí. Nebylo tomu ale tak vždycky. Když v roce 1984 přicházeli na dráhu první potomci plemeníka All Tigera narození v Tochovicích, komentoval tehdy vycházející  Dostihový zpravodaj jejich jména jako "stvořená pro start ve Washington DC International". Jména jako Lee Tiger, Virgil Tiger, Velvet Dame, Smarty či Lewis zněla v tehdejší komunistické šedi hodně cizokrajně. Vzpomínám, že dr. Jan Schulmann, tehdy s tochovickým chovem spolupracující, měl pro potomka z Časpity, u kterého si vyběhal možnost vynechat háček nad C, připraveno i jméno Catch The Tiger, což by při tehdejších znalostech angličtiny zřejmě dělalo komentátorům docela problém. Nakonec ale klisnu pojmenoval Cathy. Jde o tu Cathy, jejíž dcera Comedie mu v roce 2001 dala pozdější zimní královnu Cathy Dancer. Ani v Tochovicích si neodpustili různé žertíky. Svého času zde vedle sebe například stáli Carlos a Lopez.

Zcela nepřehlédnutelnou skupinou jsou mimoňská hříbata, pojmenovaná za doby ředitelování ing. Viktora Eichlera. Jména jako Láska bláznivá, Nikdy tvá, Co chceš a Všecko vypovídají o složitém životním období chovatele. Že to nedopadlo dobře dokládá Ztracená naděje. Ačkoliv Taranova dcera zřejmě našla své jméno v chovatelových tehdejších zklamaných citech, pro jiného byla naopak novou nadějí. Tomáš Hurt na této klisně v září roku 2000 získal 10. vítězství ve steeplechase, zásluhou kterého se mohl o pár dní později aktivně zúčastnit Velké pardubické. Přesto se ale jméno klisny ozvalo i tam, Hurtovým partnerem ve VP byl totiž svéhlavý Hagard, který si právě tehdy postavil hlavu.

Nicméně Viktorovi jistě nechyběl smysl pro humor, a tak z Mimoně vzešli i koně jako Veselá vdova či Exmanžel. Jestli se dobře pamatuji, přišel ale u Veselé vdovy o jednoho zákazníka, respektive zákaznici. Ta si klisnu vyhlédla, ale když se dozvěděla její jméno, koupi si rozmyslela. Byla vdovou... Ne vždy se ale do jména trefil, například Zázrak mimoňský žádným zázrakem nebyl. 

V současnosti snadno poznáme podle jmen koně z chovu ing. Miroslava Ševčíka. Ten se drží českých jmen, často dvou i trojslovných, mezi nimiž najdeme Andulku šafářovu, Archanděla Gabriela, Čaroděje dobroděje, Čertíka Bertíka, Malou mořskou vílu, Pyšnou princeznu či Ptáka ohniváka. Nicméně mezi jeho hříbaty najdeme i Agenta Jamese Bonda či dokonce Anetu Super Star. U potomků z Ameriky zachovával tradici jmen se zeměpisným určením, proto již Amerika dala Anglickou královnu, Americkou Hvězdu či Amerického šerifa, pak přišla na řadu jména inspirována zřejmě filmem - Amadeus a Angelika. Potomkem Ameriky byl ale také Americki Kral hřebec narozený v Polsku. Jeho jméno ukazuje, že pojmenovávat koně ryze českými jmény s háčky a čárkami u zahraniční dostihové autority nevede k dokonalému výsledku. Naopak v posledních letech jsme svědky libozvučného pojmenování koní narozených v zahraničí a využívajících angličtinu jako jsou například Honzik Chipera či Mikesh.

honzik chipera sv
Mým osobním favoritem mezi u nás běhajícími plnokrevníky je jméno druhého z derby Honzika Chipery. 

Ještě snadněji než odchovance Miroslava Ševčíka můžeme identifikovat koně ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov, ale jen ty, které stáj zakoupila jako odstávčata a ročky v zahraničí. U pojmenování těchto koní se řídí pravidly Plemenné knihy země, z níž kůň pochází, a tudíž u importů z Anglie a Irska má majitel relativně volnou ruku při jejich pojmenování nebo přesněji nemusí dodržovat pravidlo prvního písmene. Proto u nás běhá tolik koní začínajících na Rabbit - databáze Jockey Clubu jich eviduje přesně 46.  

Někteří chovatelé do jmen hříbat vkládají svou profesi. Mezi koňmi filmového producenta pana Jaroslava Boučka najdeme koně jako Exit Anděl, Rabaka či Eurimages. Klisnu od J v chovu nemá, tudíž na hřebce Je třeba zabít Sekala si musíme počkat. Navíc toto jméno by ani neprošlo, alespoň ne v této podobě. Má totiž více jak 18 znaků (viz § 163 písm. b). Ale šanci by měl, pokud by vynechal mezery mezi slovy. Jméno JetřebazabítSekala vypadá dost divně, ale ve světě nejsou podobná jména ničím neobvyklým. V americkém turfu jich najdeme  celou řadu a stále častěji se objevují i v Evropě jako Youlneverwalkalone či Allineedisamiracle.

Z jiného soudku je jméno kdysi jedničkové klisny Namolella. Pokud jej totiž přečtete odzadu, získáte jméno jejího majitele Alle Lomana. Vzpomínáte na vítězství Interstice v Memoriálu prof. Michala? Jméno hřebce, tehdy hájícího barvy stáje Cranny Ostrava ing. Zdeňka Skuliny, se do češtiny dá přeložit jako skulina. Daniel Friček zase pojmenoval svou v Irsku narozenou akvizici jménem Money For Danny (peníze pro Dannyho) a docela se trefil. Klisna mu dosud vydělala téměř 300 tisíc korun. 

V chovu klusáků používají chovatelé občas jména složená ze dvou částí, přičemž ve druhé se odrazí jméno chovatele či střediska. Příkladem může být například chov rodiny Chrastinů z moravských Tečovic, z něhož vyšel i loňský vítěz Klusáckého derby Salet Teč. Najdeme to i u plnokrevníků - na  Slovensku má celý ročník odchovanců společnosti Erdan Ai právě Ai přídavek za jménem, a tak zde najdeme koně Atill Ai, Bazuka Ai, Bella Ai, Dombra Ai, Erke Ai a řadu dalších. V našem chovu toto najdeme u odchovanců ing. Stanislava Rimkeviče a jeho Lorda ze Zahájí, Star ze Zahájí, Velvet ze Zahájí či Lady ze Zahájí.

S řadou jmen se pojí zajímavé historky. Například jedna z nejlepších klisen konce století Nora Jeane se měla původně jmenovat Norma Jeane, což bylo civilní jméno Marilyn Monroe. To však již bylo v Irsku registrováno, tudíž vznikla malá zkomolenina jména. Jméno slavné herečky se ale objevilo ve jméně druhé Nořiny dcery Mainly Monroe.

Zatímco dnes je pojmenování řízeno pouze pravidly DŘ, nebylo tomu tak vždy. Jedna z nejlepších klisen naší historie Century se původně jmenovala Censura. V roce 1968, kdy se klisna narodila, ještě takové jméno prošlo, později ale musela být přejmenována. V této souvislosti si nemohu nevzpomenout na jedno jméno, které neprošlo (viz §163 písm. g) relativně nedávno. Hřebeček se měl jmenovat Bij, bolševika, bij.

Polosestru Ned’s Special pojmenovala skupina kolem ní, sestávající vesměs z rozvedených pánů, jménem Oncebittentwiceshy, což můžeme volně přeložit jako "když se jednou spálíš, jsi podruhé dvakrát tak opatrný". Občas ale smysl pro humor musí prokázat nejen majitel koně, ale i jeho partner či partnerka. Jako v případě úspěšného syna plemeníka Gentlewave, kterého jeho majitelka Diana Charvátová, manžeka prezidenta JCČR, pojmenovala My Old Husband (Můj starý manžel).

Jméno může být ve výjimečném případě stanoveno i mocí úřední. I to se už u nás stalo. V polovině 90. let dovezla z Irska nepojmenovanou ročku tehdy v dovozech velmi aktivní majitelka. Ovšem import nedotáhla do konce, koně dovezla bez potřebných náležitostí a nebylo možné jej registrovat. To však majitelce nezabránilo v prodeji koně, již dvouletého. Ani nový majitel nebyl příliš důsledný (velmi diplomaticky řečeno) ve vyřizování dokladů a legalizace pobytu koně v ČR se dlouho táhla. Když už konečně došlo k vyřízení všech formalit, bylo nutno koně ještě pojmenovat. Ani to se neobešlo bez problémů, tak nakonec jméno koni zvolila ing. Věra Plachá z Jockey Clubu. Koně při vzpomínce na oba majitele nechala v Irsku pojmenovat Double Problem.

U koní narozených v zahraničí a dovezených do ČR bez jména je jméno nutno registrovat právě v zemi, kde se kůň narodil. V době hluboké totality tato registrace jmen v zemi narození nefungovala, ale bylo nutno vše napravit později. Proto dnes v rodokmenech našich koní najdete jména jako Filippy cs (IRE), Sapo cs (IRE), Whisky cs (IRE) a  další, které vsuvka cs odlišuje o Irů se stejným jménem. Tento problém jsme ale neměli jen my, vzpomeňte například na ruského Tron ru (IRE).

Nicméně ani dnes se nevyhneme jistým nedorozuměním. V době, kdy jsem byl zaměstnán na Jockey Clubu a měl též na starosti registraci importovaných koní, jsem podle přání majitele poslal do Anglie návrh na pojmenování ročka po Maledetto z Mighty Special. Majitel si přál jméno Angry and Hungry (v překladu Naštvaný a hladový). Jméno jsme poslali (tehdy se žádosti posílali faxem), přišla pozitivní odpověď, žádný kůň podobného jména registrován nebyl, a tak jméno bylo schváleno a kůň takto zaregistrován. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem o pár let později v jednom dražebním katalogu náhodou nalezl tohoto koně pojmenovaného Angry and Hungary (Naštvaný a Maďarsko), a když nahlédnete do databáze Weatherbys, je takto vedený i tam. Nicméně koník nikdy nevyběhl, možná se mu s tímto jménem ani nechtělo.

Jeden překlep z kategorie těch nechtěně kuriózních si ale musím připsat na své konto. Když jsem před lety tvořil katalog na dražbu v Lysé nad Labem, překřtil jsem tehdy klisnu Lady Starling na Lady Sraling. Jak ale tehdy suše poznamenal její trenér, nové jméno klisny, která se nikdy nedostala na dostihovou dráhu, mnohem lépe vystihovalo její dostihové schopnosti...

inzerce
inzerce dar wnrs


Často se objevují i jména osobností, ovšem zde je nutno dodržet znění DŘ, který vyžaduje písemný souhlas takové osoby. Bylo tomu tak i v případě Law Soziriho dcery Martina Navrátilová, která ale skvělé tenistce moc dobré jméno nedělala. Tenisté se vůbec často stávají objekty zájmu těch, kteří dávají plnokrevníkům jména. U nás se v roce 1977 narodil Borg, koně se jménem Björn Borg najdeme mj. v USA. Tam světlo světa spatřil i Ivan Lendl, hřebec, který na dráze vydělal 52.800 dolarů a daleko zůstal za výdělky bývalé naší a později americké tenisové hvězdy. Podstatně lépe si vedla Chris Evert,  která na dráze vydělala 679.475 dolarů, ale především je bábou excelentního Chief’s Crowna. Jmenovce, a dokonce v Anglii, se dočkal i televizní redaktor Vlastimil Weiner, jehož jmenovec Vlasta Weiner, běhající v barvách pravidelné návštěvnice pardubických dostihů Diane Hill, vyhrál v Anglii 6 dostihů.  

V zahraničí najdeme celou řadu velmi zajímavých až kuriózních jmen, nicméně dotyk naší země se ve jménech plnokrevníků ve světě až tak často nevidí. V tomto směru například velmi zaostáváme za Polskem, jehož vliv najdeme ve jménech celé řady koní. Z části to má na svědomí polský emigrant a bývalý majitel Calumet Farm Henryk de Kwiatkowski, který lásku k rodné vlasti promítl do jmen řady svých odchovanců. Nejslavnějším "Polákem" je Danzig (anglické jméno města Gdaňsk), který odstartoval vlnu koní se jménem Polish ... jako jsou Polish Precedent, Polish Patriot, Polish Navy, což jsou mj. všechno synové Danziga.

Přesto najdeme koně, jejichž jména jsou inspirována naší zemí a jejími občany. Pár koní, bohužel nikoliv slavných, začínajících na Czech najdeme, ale moc jich není. Slavnější byla americká stakes vítězka Prodana Neviesta, polosestra výborného plemeníka Mr Leadera. Prodana Neviesta byla v USA zařazena do chovu a mezi jejími potomky najdeme i klisnu Houbichka.

S rostoucím počtem českých "lidí od koní" ve stájích po celém světě myslím, že se frekvence jmen s českým nádechem bude zvyšovat. Věřme, že se naše země neprosadí jen skrze taková jména a že slávu českého turfu třeba v Anglii nebude šířit jen Vlasta Weiner. Na západě běhali i koně jako Kocab, Karluv Most, Vltava.

Ve světě najdeme celou řadu zajímavých jmen. Mým favoritem byl otec donedávna ve Střelicích působícího Silver Whistle jménem Alphabet Soup (písmenková polívka), naše bývalá redakční kolegyně Markéta Pínová si zase oblíbila, jak říkala, "vévodu z marmelády" ¨Danehillova syna Duke of Marmalade, otce vítězky Oaks Saltanat. Někteří koně se stali populárními právě díky svým jménům, jako třeba americký valach jménem Arrrrr, který má dokonce vlastní blog. S jeho jménem se dostatečně vyřádil i dostihový komentátor.To však nebylo nic proti výkonu komentátora před 4 lety v Monmouth Parku. Tehdy se v dostihu střetli My Wife Knows Everything (má žena ví vše) a The Wife Doesn't Know (manželka to neví) a dokonce spolu bojovali o vítězství. Záznam z tohoto dostihu patří k populárním videům na Youtube.V zahraničí také občas pojmenovávají koně tak, aby jeho jméno souznělo s jménem některého z rodičů. Nejznámějším příkladem je bývalý špičkový plemeník Blushing Groom (v překladu Červenající se ženich), jehož matkou byla Runaway Bride (Nevěsta na útěku). V Americe v 70. letech působila v chovu klisna Always On Sunday (vždy v neděli), její nejúspěšnější potomek, vítěz 18 dostihů, se však jmenoval Occasionaly Monday (občas pondělí). Svého času byla velmi populární rusky znějící anglicky psaná jména, v současnosti jsou třeba v Coolmoru populární jména významných již nežijících osobností, jako byl například George Washington. Nomen omen se někdy projeví i v souvislostech, které si ten, jež koně pojmenoval, nepřál. To byl třeba případ Danehillova syna Mozarta, který, stejně jako slavný skladatel, překypoval talentem, ale bohužel ani jemu nebyl dán dostatek času, aby jej v plné míře ukázal světu.

Existuje celá řada dalších, více či méně zajímavých jmen a s nimi spojených příběhů. Přeji Vám, abyste byli při pojmenování dalších opatrnější, než byli majitelé Mozarta a abyste nezapomínali ani na diváky. Ono "pojď domů" se u jmen jako třeba Rabbit Lopede Vega křičí docela těžko.

Miloslav Vlček     

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking