horse snowBlíží se konec sezóny a ve stájích se bilancují dosažené výsledky a dosažené úspěchy. Hodnotí se co by se mělo dělat lépe a co se udělalo špatně, popřípadě udělat mělo a neudělalo.


Pro dosažení úspěšných výsledků je nutné splnit vždy spousty předpokladů jako je trénink, výživa, zkušený jezdec, optimální podmínky při vlastních dostizích a mnoho dalších faktorů. Nesmí se ale zapomenout, že podmínky pro úspěchy v příští sezóně se připravují již nyní. Jedním z důležitých faktorů, který se často podceňuje, je výživa v období relativního klidu, v zimě. Je to období, kdy se snažíme ušetřit, vysadit drahé doplňky, krmnou dávku zajistit senem a ovsem, popřípadě přídavkem mrkve nebo krmné řepy. V lepším případě se krmná dávka obohacuje minerálními nebo minerálně vitamínovými doplňky různé kvality.

Podstatnou a nezastupitelnou složkou zimní krmné dávky je seno. Seno ale není jenom usušená zelená píce. Je to zdroj vlákniny, bílkovin, částečný zdroj energie a také minerálních látek. Obsah jednotlivých živin se velmi liší podle zastoupení jednotlivých druhů pícnin, podle stáří porostu a pořadí seče i podle klimatických podmínek při sklizni. Podle druhového složení porostu, ze kterého se seno získává, rozeznáváme seno luční, travní, jetelotravní, vojtěškové, apod. Každé seno ale není pro koně stejně vhodné. Nemělo by být sklízeno ze zastíněných ploch, kde zpravidla rostou tzv. kyselé trávy, méně vhodné jsou i sena bílkovinná z vojtěšky nebo jetele.

Velmi podstatné z hlediska obsahu živin je i region, ze které se seno sklízí. Každá oblast má své specifické zastoupení živin v půdě, jiný obsah vápníku bude v okolí Moravského krasu a jiný v Polabí. Vliv má i prohnojení, kde se zastoupení jednotlivých živin bude lišit i na dvou sousedních honech.

Pro běžnou orientaci obsahu živin slouží tabulky výživné hodnoty v krmivech. Podstatný je obsah bílkovin neboli dusíkatých látek ( NL), vápníku ( Ca), fosforu ( P), draslíku ( K) a hořčíku (Mg). Jejich vyvážený poměr v celkové krmné dávce je velmi důležitý pro jejich vzájemné využití v metabolismu koně.

Potřeba bílkovin je obecně u koní přeceňována. Podstatná je kvalita přijímané bílkoviny daná obsahem limitujících aminokyselin, např. lyzinem, nikoli kvantita. Dospělý kůň potřebuje kvalitní bílkovinu pro regeneraci odumřelých buněk, pro růst srsti a kopytní rohoviny. Zvýšenou potřebu mají kojící klisny, a hříbata v růstu. Obsah NL v senu je velmi proměnlivý, dle tabulek, od 78 do 150 g v jednom kilogramu. Podle rozborů prováděných ze vzorků odebraných v různých oblastech republiky, se i u sena na první pohled kvalitního, obsah dusíkatých látek pohybuje okolo 50 až 80 g/kg.
  
horse snow2


Vápník je v krmné dávce zastoupen v dostatečném množství, ale jeho využitelnost se pohybuje mezi 25 – 60 %. To je to závislé na vhodnosti formy, ve které je přijímán, na obsahu vitamínu D, jehož je v zimním období nedostatek a na vzájemném poměru Ca : P, který by měl být 1,5 až 2:1. Vápník je důležitý pro stavbu kostry, zubů, ale i pro srdeční a nervovou činnost a pro udržení správného pH krve. Zvýšenou potřebu vápníku mají březí a kojící klisny i hříbata v období růstu. Také obsahy Ca z rozborů v jednotlivých vzorcích, se velmi liší. Od 2,8 g/ kg do 6,5 g/kg. Přitom tabulkové hodnoty se pohybují mezi od 6,5 do 10 g/kg.

Fosfor je důležitý při tvorbě kostry, pro svalovou a nervovou činnost. Při nadbytku fosforu se zvyšuje vylučování vápníku a sníží se jeho ukládání v kostech. Pro jeho využití a správnou funkci v organismu je opět důležitý poměr Ca:P. I obsah fosforu je v seně odlišný. Tabulky udávají hodnoty od 2,2 do 3 g/kg, a podle jednotlivých rozborů v akreditované agrolaboratoři vychází od 1,5 do 2,5 g/kg. Podobné rozdíly jsou i u ostatních makroprvků.

Jak tedy řešit otázku výživy, když máme k dispozici pěkné luční seno i oves a koně moc nepracují. Jak nakrmit, aby, až začne sportovní nebo dostihová příprava, jsme nemuseli dohánět to, co jsme v zimě zanedbali nebo neudělali. Jak zajistit, aby jsme odchovali zdravá hříbata a chovné klisny zůstaly zdravé a nestrádaly vlivem špatné výživy?

Jediným řešením je vědět co vlastně svým koním krmíme. V každém kraji jsou laboratoře, ve kterých za nevelký peníz jsou schopni provést rozbor vašeho vzorku sena. Obsahy živin v ovesném zrnu jsou zpravidla standardní a od tabulkových hodnot se podstatně neliší. Dále je nutné znát, jakou potřebu živin má konkrétní koník. Tato potřeba má více závislostí. Zda je to kůň využívaný pro rekreační ježdění, nebo pro sport, dostihy, chovná klisna v určité době březosti nebo měsíci laktace, hmotnost a stáří daného koně, popřípadě typ aktivity, kterou daný kůň vykonává.

Pak už jenom zbývá ze získaných hodnot v porovnání s normou potřeby živin zjistit, jak naše koně krmíme, čím překrmujeme, co v krmné dávce chybí. Pro doplnění kvalitní bílkoviny jsou vyráběny doplňkové směsi jejichž kvalita je daná technologií výroby a značkou, která tuto kvalitu garantuje.

V současné době je jen jedna firma schopna Vám na základě normy potřeby živin sestavit optimální krmnou dávku a navrhnout, popřípadě vyrobit minerálně vitamínový doplněk podle skutečných potřeb Vašeho koně nebo Vašeho chovu. Společnost Dibaq a.s., řádný člen Kentucky Equine Research Teamu, poskytuje výživářský servis, výpočet a optimalizaci krmných dávek i možnost přípravy minerálně vitamínových doplňků, kterými se vyrovnají poměry a doplní deficitní živiny, individuálně pro Vaši stáj. Nepodceňujte správnou výživu koní v zimním období relativního klidu, kdy se vytváří podmínky pro úspěchy Vaší stáje v následující sezóně.

Ing. Jan Novák, Dibaq

    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking