Pardubice oldDostihy na našem území mají hodně dlouhou historii, která rozhodně nezačala ani prvním ročníkem Velké pardubické tím méně otevřením chuchelského závodiště. Z našeho bohatého archivu jsme pro Vás vybrali výstřižek z Moravských Novin z dubna roku 1866, který ukazuje, jak tehdejší mocnářství finančně podporovalo dostihy, což se týkalo i dostihů konaných na českém území.


I z dnešního pohledu, kdy náš turf usiluje o podporu ze strany státních orgánů, je pohled na 167 let starou historii zajímavým ohlédnutím. A nejen proto. V publikovaném nařízení c. k. ministeria pro obchod kupecký i národní hospodářství se mj. dozvíte i to, jakému "zvýšení tíže" museli v dostizích čelit koně "v Anglicku, Francii a Americe zrozené" či ostatní "jinozemské" koně .

Nařízení c.k. ministeria pro obchod kupecký i národní hospodářství a c.k. ministeria vojenského

Nařízení c.k. ministeria pro obchod kupecký i národní hospodářství a c.k. ministeria vojenského, vydané dne 17. března r. 1866, platné pro celé mocnářství, - vyjma lombardobenátského království a Dalmacii, kterým se ustanovuje povolené z prostředků státních císařské ceny pro dostihy koňské na deset let, počínajíc rokem 1867 až do 1876 vlučně.

Jeho c. k. Apošt. Velič. ráčilo Nejvyšším rozhodnutím, vynesením v Budíně dne 3. února roku 1866, nejmilostivěji schváliti, aby ceny pro dostihy koňské (běh koní o závod) ročních 6700 dukátův, které byly ku zvelebení chovu koní Nejvyšším rozhodnutím z dne 6. února r. 1860 až do konce r. 1865 a Nejvyšším rozhodnutím z dne 8. října r. 1865 též na rok 1866 povoleny, na další dobu desíti let, a sice od roku 1867 až do r. 1876 vlučně - pod výminkou řádného postavení této roční sumy do náležitých předchozích rozpočtův státních - byly dle následujících zevrubnějších ustanovení ze státních prostředků dávány.


§1  

Na každý z desíti let, počínajíc od r. 1867 až do r. 1876 vlučně, ustanovují se následující císařské ceny, určené k vyskoumání rychlosti, vytrvalosti a síly koní.
I. Pro dostihy čili závody Vídeňské:
    1. císařská cena třídy I. 1000 kusův c. k. tak. dukátův;
    2. císařská cena třídy II. 600 kusův c. k. rak. dukátův.
II. Pro dostihy Pešťanské:
    1. císařská cena třídy I. 1000 kusův c. k. tak. dukátův;
    2. císařská cena třídy II. 600 kusův c. k. rak. dukátův.
III. Pro dostihy Pardubické:
    1. císařská cena třídy I. 1000 kusův c. k. rak. dukátův;
    2. císařská cena třídy II. 600 kusův c. k. rak. dukátův.
IV. Pro dostihy Lvovské:
    1. císařská cena třídy I. 500 kusův c. k. rak. dukátův;
    2. císařská cena třídy II. 300 kusův c. k. rak. dukátův.
    3. císařská cena za čistokrevné orientály a za koně původu orientálského 300 kusův c. k. rak. dukátův.
V. Pro dostihy Kološské:
    1. císařská cena třídy I. 500 kusův c. k. rak. dukátův;
    2. císařská cena třídy II. 300 kusův c. k. rak. dukátův.

§

Dle uznání náležitého výboru (komitétu) dostihův mohou se běhy o závod na místě Pardubic budoucně v Praze (na Smíchově) . jak to už r. 1865 bylo - a dostihy Pešťanské na místě I. polovice měsíce června v I. polovici měsíce května každého roku odbývati, v kteréžto poslední případnosti může dálka k závodění o I. cenu císařskou i na dvě anglické míle býti snížena.

cisarska louka
Dostihy na Císařské louce, foto archiv

§3

Rovně tak mohou dálky ku závodění o I. ceny císařské ve Lvově a Kološi býti na dvě anglické míle sníženy.

§4

Pro koně v Anglicku, Francii a Americe zrozené, ku závodění o I. ceny císařské připuštěné ustanovuje se co největší zvýšení tíže, kteréhož překročiti nelze, obtíženi 10. liber, pro všecky ostatní jinozemské koně obtížni 5. liber.

§

Ostatně zůstávají v příčině císařských cen pro dostihy ustanovených všeobecné a zvláštní předpisy, nařízením bývalého s. k. ministeria záležitostí vnitřních a vrchního velitelstva armády dne 27. dubna r. 1857, zák. říš. čís. 84. vydané, se změnami nařízením z dne 6. listopadu r. 1862 zák. říš. č. 82, uvedenými, jakož i s vrchu uvedeným nařízením oznámené pravidlo v příčině ucházení-se o státní ceny pro dostihy určené. i budoucně v moci a platnosti; mohou se však státi potřebné změny ve zvláštních předpisech čili v dotýčných proposicích, které se dle nárady centrální komise pro dostihy koňské budoucně ještě učiniti mohou.
Ostatně mohou tyto zvláštní předpisy dle potřeby po každé po třech letech býtu prohlédnuty a opraveny, neměníc však sumy celkovité.

Wüllerstorf v. r.
Frank v. r.

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net