zavodisko oNa konci ledna proběhla v Bratislavě pracovní porada zástupců tamní dostihové autority Závodiska Bratislava š.p. a slovenských trenérů dostihových koní. Zápis z této porady zveřejnilo Závodisko v prvním letošním čísle Věstníku a rozhodně neměl by ujít ani pozornosti českých stájí, které jsou pravidelnými účastníky slovenských dostihů. Dotýká se i jich a v budoucnu se jich může dotknout ještě více.

 
Úvod porady patřil zhodnocení loňské sezóny ve kterém podle Zápisu zástupce Závodiska mj. uvedl: "Sezóna 2019 byla pátá v řadě (2015 - 2019), kdy nabídka počtu dostihů (průměr pětiletého období je 163 cvalových dostihů ročně) a jejich finančního ohodnocení (průměr vyplacených dotací za rok ve výši 728.687 €) byla vzhledem v počtu registrovaných kní na Slovensku vysoce nadstandardní. V roce 2019 se též oproti roku 2018 zvýšily majitelské prémie o 13,8% (ze 64.940 € na 73.880 €) a chovatelské prémie dokonce o 81% (z 22.360 € na 40.470 €). Bohužel tato dlouhodobá a stabilní podpora ze strany Závodiska, š.p. a jeho zřizovatele - MPRV SR, se neprojevila zvýšením počtu registrovaných koní ve sledovaném období. Průměrně bylo za posledních 5 let registrovaných 263 koní na jednu sezónu, ale v roce 2019 to bylo jen 247 koní (méně bylo jen v letech 1993 - 1995). Nezvyšuje se ani kvalita slovenských koní, o čemž svědčí m.j. jejich výsledky v dostizích nejvyšší kategorie doma a jejich výsledky v zahraničí.
I z tohoho hlediska bude sezóna 2020 klíčová, kdy se bude rozhodovat, co dál s dostihy na Slovensku. V případě, že dostihových koní nebude přibývat, nebude možné udržet rozsah dostihového provozu na současné úrovni."

Termínová listina 2020, o které na Poradě též byla řeč, počítá s 20 dostihovými dny, v jejichž rámci se uskuteční cca 153 dostihů. V době setkání nebylo jasné, jak se zapojí mimobratislavské dráhy, ale podle Zápisu "v případě, že dostihy na těchto drahách nebudou, ZB vynaloží maximální úsilí, aby počet 20 dostihových dnů zůstal zachován." 

Ve snaze zvýšit průměrný počet startujících koní v dostizích dále vedení ZB rozhodlo, "že v roce 2020 bude striktně postupovat ve smyslu čl. 171 odst. e) Dostihového řádu, tj. že dostihy budou zrušené, pokud na OSK nebude alespoň 6 koní."

České stáje čekají vyšší srážky z výher, hozená rukavice trenérům a majitelů 

Dalším novým opatřením, které nepotěší české stáje, je zvýšení srážky z výher zahraničních koní z 8 na 12%. Jak uvádí Zápis, důsledkem tohoto opatření by mohlo být snížení účasti zahraničních koní a další pokles průměrného počtu koní v dostizích, vyšší účasti domácích by naopak měla pomoci plánovaná liberalizace propozic.

V roce 2020 by mělo na Slovensku dojít k dotačnímu posílení překážkových dostihů o cca 10% (ze 60.000 € na 66.000 €), bude to ale na úkor dostihů rovinových.  

K zamyšlení jsou slova ředitele Závodiska Bratislava Ing. Zajaca, které uvedl v závěru setkání. "Rok 2019 byl rokem diváků, neboť jen zvýšená návštěvnost zachrání areál. Rok 2020 bude určený koníčkářům. Jestli se ale nezvýší počet koní, dříve nebo později dostihy na Slovensku skončí. ZB a MPRV SR v posledních letech maximálně podporovalo dostihový provoz, nyní jsou na řadě trenéři a majitelé." (miv)

Související článek:
36 centů z každého eura slovenských dotací loni získaly české stáje. Na domácí loni zbyla jen polovina všech cen
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking