irsko zanr goracingSnad žádná dostihová země nebyla poslední krizí zasažena tolik jako Irsko. Tamní turfu i chov se ale po drastické redukci zvláště v oblasti chovu a dražeb rychle zmátořil a data, která zveřejnila tamní dostihová autorita Horse Racing Ireland (HRI) ukazují, že i loňský rok byl v řadě sfér tamního dostihového průmyslu velmi úspěšný.


Platí to především u majitelů, jejichž počet meziročně stoupl o 800, tj. 16,2% a dosáhl čísla 3817. Zvýšil se též počet koní v tréninku o 2,4% na 8688 koní. "Zvýšení počtu majitelů bylo jednou z priorit HRI pro rok 2018, a jsme tedy potěšeni, když vidíme, že naše strategie přinesla plody ve výrazném zvýšení počtu nových majitelů, celkového počtu majitelů i koní v tréninku," uvedl šéf HRI Brian Kavanagh. Jak dále uvedl, o třetinu se meziročně zvýšil počet syndikátních majitelů, také podíl majitelů, kteří v turfu zůstávají, se zvyšil na 73%, nejvyšší hodnotu od roku 2007. "Růst počtu majitelů se odráží nejen ve zvýšení počtu koní v tréninku, ale i ve vyšším počtu přihlášek a startujících koní jak v rovinových, tak i v překážkových dostizích."

Zvýšil se i objem cen irských dostihů, který narostl o 3,9% na 63,5 miliónu € a další růst o 2,9 miliónu € je naplánován na letošní rok. "Ceny dostihů zůstávají jednou z klíčových cest, jak přilákat majitele, aby měli koně v Irsku," vysvětluje Kavanagh. Zatím se to irské autoritě daří a i díky tomu se v loňském roce zvýšil o 3,2% (5% na rovinách, 1,6% v překážkovém provozu) počet přihlášek. 

Irští plnokrevníci jsou úspěšným exportním artiklem, což vidíme i na našich drahách. V loňském roce putovali v Irsku narození koně do 33 států planety (o rok dříve do 31), celkové tržby na veřejných dražbách však klesly o 8% na 161,5 miliónu €. (miv) 


        Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net

Real time web analytics, Heat map tracking