darhorse 2014Klasické vítězství a druhé místo Najinské v listed, triumf Hidden Flama ve Francii, dvě jedničková vítězství Kendyho, triumf Mikamine v Meranu i Ebreischdorfu, dvě druhá místa ve Francii z tohoto týdne a v neposlední řadě i pozice nejúspěšnějšího trenéra podle počtu vítězství v zahraničí - to je letošní bilance svěřenců trenéra Zdeno Koplíka a jím trénovaných koní v centru Darhorse. Pozadu za ním nijak nezůstává trenér Šavujev, jehož Limaria v neděli čeká náročný úkol v Longchamp. Ačkoliv novým střediskům většinou chvíli trvá, než se sžijí s novými podmínkami, krabčickým se to, soudě dle dosavadních výsledků, povedlo velmi rychle. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo ředitele centra Ing. Rostislava Kopeckého.


Jak jste spokojen s letošními výsledky koní připravovaných v centru Darhorse?
Koním od obou našich trenérů se velmi daří a to prakticky po celou sezónu. Ve srovnání s loňským rokem, který byl na české poměry výborný, je zde patrný další kvalitativní posun. Velmi kladně musím hodnotit letošní tříletý ročník, ve kterém se většina našich koní propracovala do nejužší špičky a dokázala obstát i v komparačních testech se staršími. Starších koní u nás tolik není, ale jejich výsledky hovoří za vše. U trenéra Šavujeva i Koplíka je hodně dvouletých a s ohledem na jejich počet bych očekával více jejich startů, ale oba trenéři jsou známí tím, že na dvouleté netlačí. Zda jde o správný postup, budu moci vyhodnotit teprve na konci příští sezóny. Je zajímavé, že jako chovatel jsem od trenéra Koplíka požadoval urychlit přípravu alespoň jednoho dvouletého koně. Důvodem bylo praktické odzkoušení možností budoucího prodeje našich odchovanců ve francouzských prodejkách. Domnívám se, že v tomto případě skvěle posloužila nezamrzající dráha a již v březnu byl Yeatson připraven na francouzské dostihy, což dokládá výborné druhé místo při debutu a jeho okamžitý prodej za solidních 22000 euro.


Nezamrzající dráhou jistě míníte upravenou formu all-weather povrchu jménem Tapeta, kterou jste instalovali loni na podzim. Má příprava na Tapetě nějaká specifika a jak byste odhadl podíl, který na letošních výsledcích Vašich koní má možnost tréninku na tomto povrchu?
Ano jedná se o tento povrch a jeho největší výhodou je, že do -20°C zůstávají fyzikální parametry dráhy identické. Odpadá tak solení, které je nezbytné pro všechny typy drah obsahujících písek, což má velmi negativní dopad na zdravotní stav dolních končetin koní. Jinak se domnívám, že na úspěchy koní trénovaných v našem centru bude mít vliv více faktorů. Moderní dráha s celoročním využitím je určitě důležitá, ale podle mého názoru je důležitější celková variabilita tréninkových možností. To že má trenér možnost vybírat z více povrchů a drah (all-weather, písek, tráva) nebo pracovat s koňmi v terénu považuji za zásadní. U obou trenérů vidím rozdíly v preferencích. Pan Šavujev preferuje spíše travnatou dráhu a pan Koplík zase spíše all-weather. Obecně lze říci, že all-weather nejvíc šetří pohybový aparát a z chování samotných koní je jasně patrné, že na all-weatheru běhají nejraději. Kromě vlastního povrchu je stejně důležitá i délka, šířka a profil dráhy. Ovál s rukávem o délce přes 3000m a šířce 4,5m považuji za optimální. Jsem přesvědčený o tom, že tréninkové podmínky se musí přizpůsobit individuální potřebám a možnostem koní nikoliv naopak. Např. plošná aplikace výhradně intervalového tréninku na kratší dráze by znamenala velký výkonnostní propad u minimálně poloviny našich koní.

Jinými slovy považujete kvalitní dráhy za hlavní předpoklad úspěchu?
Nevím jestli to tak lze říci, neboť za nedílnou součást tréninku považuji i regeneračně-relaxační proces, který bez kvalitních travnatých výběhů, bazénu, moderních stájí a dalšího vybavení nelze plnohodnotně realizovat. Důležitou roli má i výživa koní a za nejvýznamnější považuji lidský faktor tj. kvalitu týmu odpovědného za přípravu koní. Zjednodušeně řečeno, tréninkové centrum jsem začal budovat s představou vytvoření střediska vrcholového sportu otevřeného všem talentovaným čtyřnohým atletům. K realizaci této představy mne dovedlo poznání, že koně připravovaní ve středoevropském prostoru ve většině případů neprohrávají se zápodoevropskými konkurenty díky horší třídě, ale díky výrazně horší připravenosti. Jsem přesvědčený o tom, že u nás ve dvojkách - trojkách běhá řada koní s nevyužitým black-type potenciálem. Na věčný argument trenérů, že lepší výsledky majiteli zajistí pouze koupě lepšího (dražšího) koně, jsem doslova alergický.

Vaše centrum, tady míním koně trénované Zdeno Koplíkem, je v dosavadním průběhu sezóny úspěšné především v zahraničí. Orientujete se cíleně na starty v cizině, nebo je to jen dílem náhody?
Našim cílem je nacházet pro naše koně co nejvhodnější dostihy bez ohledu na to, zda se běhají u nás či v zahraničí. Pokud se týká managementu koní mé stáje, tak starty v Česku používáme především jako přípravné dostihy pro starty v zahraničí. Podobnou filozofii mají i někteří další naši majitelé a to zejména s ohledem na ekonomické hledisko. Základním předpokladem je, že s našimi koňmi nebudeme jezdit do zahraničí na drahé výlety, ale budeme tam vydělávat peníze. Jediné osoby, které na neúspěšných startech v zahraničí finančně krvácí jsou majitelé. Obvyklou argumentaci „musíme to zkoušet“ neakceptuji, neboť zamlčuje skutečnost, že pro trenéry a především přepravce to je za všech okolností dobrý business. Jediným řešením je jezdit do zahraničí se špičkově připravenými koňmi a současně snížit přepravní náklady současným transportem více koní různých majitelů.

Letošní dostihová sezóna za necelý měsíc končí. S jakými plány se připravujete do té další?
Domnívám se, že materiálně-technické podmínky máme srovnatelné i s těmi nejlepšími středisky na západ od nás. V čem výrazně pokulháváme za vyspělou cizinou, je, kvalita a profesionalita týmu odpovědného za přípravu koní. Tento závěr činím s plným vědomím toho, že o cca padesát koní v tréninku se u nás stará, na české poměry početně i kvalitativně zcela bezkonkurenční tým. Kromě pěti pracovních jezdců v našem centru pracují na plný úvazek i žokejové Tomáš Lukášek, Radek Koplík, Bauyrzhan Murzabayev, Jakub Pavlíček, Ramil Děmidov a Míša Musialová. Osobně, si vůbec nedokážu představit, jak lze uskutečnit přípravu více koní s pomocí učňů nebo amatérských jezdců, když i náš tým má k profesionalitě hodně daleko. Na tomto poli nás bohužel ještě čeká spousta tvrdé práce.

Související články:
Úspěch centra Darhorse je pro mě důležitější než úspěchy vlastní stáje, říká majitel Najinské Rostislav Kopecký
Na návštěvě v centru Darhorse    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net