Pecka martin vch2Druhou sezónu ve funkci ředitele chuchelského závodiště, nyní Chuchle Arena Parku, má za sebou Martin Pecka. Ohlédnutí za sezónou nedávno skončenou, ale především plány do budoucna jak z pohledu samotného dostihového provozu včetně počtu a cen dostihů, tak i rozvoje chuchelského areálu, ale také případného rozvoje sázkového provozu byly hlavními tématy rozhovoru, který jsme s ním pro Vás připravili.


Jak hodnotíte uplynulou dostihovou sezónu ve Velké Chuchli a jak se podle Vás dařilo dalším aktivitám ve vašem areálu? 
Z dostihového hlediska sezóna proběhla podle našich očekávání a plánů. Ukázalo se, že námi iniciovaná letní schůzka pořadatelů, na které byly vyladěny termíny dostihových dnů tak, aby si co nejméně konkurovaly, byla velmi přínosná. Uspořádali jsme čtrnáct dostihových dnů se 113 dostihy a především se nám podařilo zastavit dlouhotrvající pokles průměrného počtu startujících koní v rovinových dostizích. V roce 2019 jsme se dostali na číslo 10,41, tedy o 1,37 koně na dostih více, než v roce předešlém a zároveň na nejvyšší číslo od roku 2012. V rovinových dostizích jsme na cenách rozdělili přes 15,5 mil. Kč, což je téměř 60 procent prize money ve všech rovinových dostizích v ČR. Největší událostí byl tentokrát jednoznačně Evropský pohár žokejů s hvězdou světového formátu Christophem Soumillonem, jehož účast neunikla pozornosti všech nejdůležitějších zahraničních dostihových médií. Negativem byla především absence dostihových sázek v první polovině sezóny, ale tu se podařilo vyřešit, byť později, než jsme původně doufali.

Co nového chystáte do nové sezóny? Termínová listina už je známa, ale nikoliv propozice na další sezónu. Chystáte nějaké změny ve finančním ohodnocení dostihů, ať už se jedná o navýšení cen či případné změny proporcí jako bylo letošní snížení ceny Českého derby ve prospěch jiných velkých dostihů?
Propozice na sezónu 2020 chystáme ve stejných intencích jako letos. Tedy rozhodně nesnižujeme počet dostihových dnů ani dostihů a zachováváme, podle našeho názoru pro dostihový provoz důležité a přínosné, letošní novinky: návrat trojice tradičních dostihů do I. kategorie (Memoriál Jaroslava Maška, Cena Nory Jeane, Memoriál Harryho Petrlíka) a uspořádání červencového a listopadového dostihového dne. Jejich konání chápeme hlavně jako potřebu dostihového provozu a nyní se zamýšlíme nad jejich doprovodným programem pro ostatní návštěvníky, aby tyto akce dávaly, pokud možno, smysl také ekonomicky.
Rád bych na tomto místě dodal, že do budoucna se nebráníme navýšení počtu dostihů, ale pouze za předpokladu, že to situace v tuzemském turfu bude vyžadovat a potřebovat. Zatím však počty koní stále klesají a pořádat dostihové dny, kde startující naplní sotva polovinu startovních boxů, skutečně není naším záměrem.

Chystáte na příští sezóny i další vylepšení areálu?
Naším dalším dlouhodobým cílem je zvyšování návštěvnosti a tady se v letošním roce potvrdil náš předpoklad nutnosti atraktivní doprovodné nabídky – např. velikonoční téma, či program červnového dětského dne. Pro diváky chystáme i další změny zejména v blízkém okolí divácké tribuny, kolem paddocku a podobně.

vch zanr vch

V rozhovoru, který jsme spolu vedli před rokem a půl, jste uvedl, že plánovaná rozsáhlá rekonstrukce chuchelského areálu, jejíž možnou podobu jste před časem představili, je vázána na získání pozemků, které jsou v majetku státu. Navzdory vyjádření tehdejšího Ministra zemědělství Mariana Jurečky, který prodej odmítl, jste věřil, že se patová situace vyřeší a, cituji Vás “věříme, že pochopení na oficiálních místech dojde naplnění, protože technický stav areálu je neutěšitelný a investice jsou nutné. Pro majitele jsou ale investice schůdné jen za předpoklady, že získá i pozemky”. Došlo v tomto směru k nějakému posunu? A pokud ne, jak vidíte budoucnost areálu a Vaše působení na něm, pokud pozemky zůstanou státní?
K žádnému vývoji, přes naše veškeré úsilí, bohužel zatím nedošlo. Budoucnost areálu je v tomto ohledu silně na toto téma navázána. Ne proto, že by si manželé Vítkovi tento rozvoj nepřáli. Není to možné, protože Dostihové závodiště Praha jako státní podnik, prochází od roku 2016 procesem likvidace a v tomto stádiu není ani možné řešit výstavbu či zásadní opravy zde ze zákonných důvodů. To je věc, na kterou upozorňujeme od samého začátku našeho působení ve Velké Chuchli!! V budoucnost všichni věříme a snažíme se o maximum toho, co je nám umožněno.

Vedle prostředků na investice jsou nemalou nákladovou položkou i prostředky na provoz areálu včetně zajištění cen dostihů. Sponzorské pokrytí cen dostihů je stále a stále těžší, jak se to daří Vám a jak velkou část cen dostihů jste nuceni zajistit ze zdrojů vlastníka areálu?
Celkové dotace dostihů činil v letošním roce více než 16 milionů korun, z toho téměř 7 milionů muselo zajistit závodiště. Díky velkému pochopení našich partnerů, trvalé přízni letitých partnerů a pozornosti a zájmu nových sponzorů se zatím tohle daří. Bohužel to však zatím není v takovém rozsahu, jak by bylo zapotřebí, takže přímá podpora vlastníka areálu stále směřuje nejen do rozvoje závodiště, ale i přímo do dotací dostihů. Ta částka v prize money se pohybuje kolem 3 milionů Kč.

Máte za sebou necelé dva roky v čele závodiště, které je centrálním rovinových závodištěm v zemi. Změnily se za ty dva roky Vaše představy a očekávání, jak areál vést a rozvíjet a jakou roli v něm budou hrát dostihy?
Samozřejmě vše prochází přirozeným vývojem. Základní pohled na věc se výrazně nezměnil, závodiště ve Velké Chuchli, které o d září nese nový název Chuchle Arena Praha, je skvělým místem a báječnou příležitostí. Dostihy zde mají dominantní místo a bude tomu tak i nadále, o tom není pochyb! Čeká nás však ještě hodně práce a my všichni pevně věříme, že snad již brzy posuneme jednání se zástupci státu tak, abychom mohli zahájit onu, tolik potřebnou obnovu zdejšího areálu.

Jste vlastníky sázkového společnosti TOTO CZ, operující pod obchodním názvem Betino. Nečekaně vysoký nárůst sázkového obratu zaznamenal letošní mítink s Velkou pardubickou, na který se u Betina, Tipsportu a Fortuny prosázelo dohromady více jak 20 miliónů korun, což bylo o 6 miliónů více než loni. Bohužel ze sázek Tipsportu a Fortuny nemá český turf s výjimkou zanedbatelných poplatků za startky a formy nic. Může být rostoucí zájem o dostihové sázky impulsem k dalšímu rozvoji Betina, třeba i formou stále populárnějších on-line sázek?
Dovolím si upozornit, že sama Velká pardubická není zásadním ukazatelem o dostihových sázkách. Letošní rok byl díky pozdějšímu zahájení sázkové práce Betino méně efektivní, například i proto, že stouply fixní náklady naší sázkové kanceláře v oblasti zajištění reportingu a dalších povinných informací dle nové licence. Betino jako takové nemá a ani nemůže mít ambice na rozvoj vlastního systému pro poskytování online sázení. Na amortizaci takového systému totiž těch několik desítek dostihových dnů v ČR prostě nestačí. Jednáme ale spolu s Jockey Clubem ČR s jinými sázkovkami o společné budocnosti. Také věřím, že díky novým divákům, které chceme k dostihům přilákat, získáme pro budoucnost i nové hráče.

Miloslav Vlček
foto Chuchle Arena Park
     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net