Pecka Martin3Na sklonku loňského roku koupila majoritní podíl ve společnosti Turf Holding, většinovém vlastníku společnosti Turf Praha a.s., který vlastní část chuchelského závodiště a prostřednictvím dceřinné společnosti TMM s.r.o. pořádá v Chuchli dostihy, rodina předního českého developera a realitního magnáta Radovana Vítka. Ten do funkce ředitele TMM angažoval pana Martina Pecku, dříve ředitele Equitana Resortu Martinice. S ním jsme si pár dní po derby povídali na téma chuchelského areálu a jeho budoucnosti.


Máte za sebou první polovinu dostihové sezóny v Chuchli a půl roku ve funkci ředitele pořadatelské společnosti. Jak byste je shrnul? Odpovídala očekávání, s nimiž jste do Chuchle nastupoval?

“Rozdělil bych Vaši otázku na dvě části. Ohledně celého areálu a jeho stavu byla zjištěná skutečnost horší, než jsem si na začátku svého působení myslel. Nejde jen o to, co diváci vidí a také co vidí aktivní účastníci dostihů v zázemí, ale i jak to celé funguje, což v lecčems připomíná úroveň 60. let. Na areálu je znát, že se s ním řadu let nic podstatného nedělo, chybí zázemí pro personál, pro účastníky dostihů a spoustu dalších věcí. Je to celkově velmi neutěšený stav, který vyžaduje rychlé řešení. Problémů je tolik, že nevíte, kde začít, tak jsme začali odprostředka - místy, kde se pohybují diváci, kteří jistě zaznamenali rekonstrukci stravovacích prostor v prvním patře tribuny. Nyní nás čeká úklid kolem stájí a ve výbězích, aby do nich trenéři mohli bez obav dávat své koně. Trochu mi to zjištění skutečného stavu zkazilo iluze o možné rychlosti změn, na druhé straně mám nyní mnohem víc informací o celém areálu a vše, co se změní, by mělo být k lepšímu.
Z pohledu samotného dostihového sportu a jeho finančního zajištění na mě Chuchle působí dobře - myslím, že je tady nemalý potenciál a je co rozvíjet. Máme po Derby a tak už nyní chci začít pracovat na finančním zajištění příští sezóny, protože řada firem uzavírá své rozpočty na příští rok už v září.”

Před derby jste představili možnou budoucí podobu chuchelského areálu. Rozsáhlá rekonstrukce je však z Vaší strany vázána na získání pozemků, který jsou nyní po ukončení mnohaletého konkurzu státního podniku Dostihové závodiště Praha v majetku státu a jejich prodej v listopadu loňského roku tehdejší Ministr zemědělství Marian Jurečka zamítl. Jak budete postupovat, pokud se Vám tyto pozemky získat nepodaří?
“Ministr Jurečka tehdy přesně uvedl, cituji: “Rozhodl jsem, že státní majetek v rámci dostihového závodiště nerozprodáme, a to s ohledem na jeho rozsah a význam pro pořádání dostihů v hlavním městě. Chceme vytvořit takové podmínky, aby mohli areál dostihového sportoviště využívat i budoucí generace.“ Na to ale nabízí otázka, jaké vytvoří podmínky, tedy ne již on ale jeho nástupce, aby se dostihy opravdu mohly v Chuchli konat i za 20 let. Smlouva, uzavřená mezi tehdejším Dostihovým závodištěm Praha s.p. a Turf Praha a.s., díky které mohla akciovka pořádat dostihy na pozemcích, které nevlastnila, znemožňuje vytvářet jakákoliv věcná břemena a za těchto okolností není možná jakákoliv podstatná investiční činnost. Je to patová situace. V tuhle chvíli věříme, že pochopení na oficiálních místech dojde naplnění, protože technický stav areálu je neutěšitelný a investice jsou nutné. Pro majitele jsou ale schůdné jen za předpoklady, že získá i pozemky.”

Prostřednictvím společnosti Turf Holding, kterou manželé Vítkovi na sklonku roku koupili, jste získali majoritní podíl v Turf Praha a.s., která vlastní budovy a část chuchelských pozemků. V té ale vedle Turf Holdingu má podíl i Jockey Club ČR. Hodláte získat i jeho podíl?
“Deklarovali jsme i vůči Jockey Clubu ČR, že v tuto chvíli nebudeme měnit majetkovou strukturu společnosti a to zejména kvůli probíhajícím jednání o pozemcích”

Ptám se i proto, že prezident Jockey Clubu Jiří Charvát v jednom rozhovoru uvedl, že zvažuje výměnu podílu JC v Turf Praha a.s. za sázkovou společnost TOTO CZ, kterou jste též získali.
“Jak jsem uvedl výše, nebudeme nyní s majetkovou strukturou hýbat.”

Zůstaňme ale ještě chvilku u TOTO CZ. Hodláte sázkovou společnost rozvíjet a vrátit se případně s nabídkou i na malá závodiště, na kterých jste letos ukončili náběr sázek?
“Ukončení výběru sázek na určitých závodištích souvisí s technickými možnostmi tamních areálů. Jde o splnění zákonných podmínek pro provozování sázek. Bohužel, k 1.1.2018 skončilo přechodné období, které poskytovalo jakési výjimky. My jsme po 1.1.2018 pouze zkonstatovali to, že na některých závodištích nelze sázky dále vybírat v souladu s platnou legislativou. Tato skutečnost nemá s vůlí rozvíjet sázkovou kancelář do budoucna nic společného. Bereme sázky jako nedílnou součást dostihového světa a tak se k tomu do budoucna i stavíme. Bude nutné požádat o novou licenci, protože té původní končí platnost 31.3.2019. Pro žadatele licence je podle nových podmínek, mimo jiné, vlastní jmění ve výši 2 milionů eur, tedy cca 52 milionů korun. A to je zásadní limit. O všem začínáme aktuálně jednat“.

chuchle zanr2

Jak spolupracujete s Jockey Clubem?
“Myslím, že spolupráce teprve začíná. Doufám. Jockey Club není všemocný, jeho činnost a pravomoci jsou dány stanovami, které respektujeme. Co postrádám je koncepční řešení dostihů a jejich budoucnosti. Také bych rád, aby svou pravomocí koncepčně zasáhl do termínové listiny, aby se neopakoval stav, jako byl na začátku června, kdy se v pátek konaly dostihy PMU v Mostě, v sobotu v Mimoni a v neděli ve Velké Chuchli, což se při současném poklesu počtu koní v tréninku podepisuje na obsazenosti dostihů.”

Vítkovi kupovali areál především díky tomu, že se jejich dcery věnují parkurovému ježdění a netají se záměrem přivést do Chuchle i další koňské disciplíny. Dostihová veřejnost se může obávat, zda to nebude na úkor dostihového provozu. Jak vy vidíte jeho rozsah v budoucnu?
“Uvědomujeme si, že určitá část významných dostihů by měla být v Chuchli, už proto, že je to pro ně nejvhodnější dráha u nás. A tento objem musí zůstat zachován. Jak ale bude poskládán celý kalendář, to budeme teprve řešit v budoucnosti. Tak, jak je postaven nyní, je pro nás zatěžující zejména kvůli rychlému sledu dostihových dnů po sobě. Přitom všem si uvědomujeme důležitost přípravných zkoušek na velké dostihy, jejich návaznost atd. Poskládat kalendář zkrátka nebude jednoduché, ale to není ani dnes. Určitě se budeme zamýšlet, zda chceme běhat jen v neděli a ne třeba v pátek odpoledne, čímž bychom uvolnili víkendový termín pro ostatní závodiště, kde je víkend nejvhodnějším a prakticky jediným možným termínem. Na druhou stranu uvažujeme i nad dvoudnem, který by v neděli vyvrcholil něčím mimořádným. Také se mi nelíbí, že se v Chuchli neběhá v červenci a srpnu - máme sedmiměsíční sezónu, ale využíváme jen 5 měsíců. Rádi bychom v létě něco zkusili, ale nechceme se zásadně křížit například s karlovarským programem, takže asi něco koncem července.
Ale abych odpověděl na otázku, v tuto chvíli neplánujeme nějakou výraznou redukci dostihového provozu, na druhou stranu celkový počet koní v rovinových dostizích klesá a tak nevidím ani důvod, abychom počet dostihových dnů rozšiřovali. Takže spíše než snižování počtu dostihů v Chuchli vidím změny v jejich struktuře. Proto jsme si důrazně vyžádali schůzku pořadatelů už na léto, abychom začali na nové termínové listině pracovat s dostatečným předstihem. Pro nás bude klíčové ukotvení Českého derby, kde jedním z důležitých faktorů tohoto termínu je možnost televizního přímého přenosu. Jednali jsme již s panem Jiřím Ponikelským z ČT a ten nám za určitých okolností potvrdil zájem o podobné dostihy. Byly bychom rádi, kdyby se úroveň a rozsah přenosu z Českého derby přiblížil přenosu z Velké pardubické a přilákal i laické diváky. Až stanovíme termín Českého derby 2019, bavíme se o třetím či čtvrtém červnovém víkendu, budeme řešit ve spolupráci s ostatními pořadateli další dny. Musíme samozřejmě respektovat klasické dostihy či tradiční dostihy jako je Prvomájová steeplechase, také ještě neznáme termíny PMU dnů, ale rádi bychom, abychom se hned na schůzce dohodli na nejdůležitějších termínech a na tom kdo z čeho ustoupí, abychom se dohodnout mohli. Na konci možná bude méně dnů, ale lépe poskládaných, aby pořadatelé měli v každém dostihu minimálně o jednoho koně víc.”

Vraťme se ještě k plánované rekonstrukci Chuchle, jejíž časovou náročnost odhadujete na rok a půl až dva roky. Pokud Vaše plány vyjdou a bude realizována, bude to znamenat přerušení dostihového provozu a přesun jinam? Pamětníci si jistě vzpomenou na přesun části sezóny do Karlových Varů a následné pětileté období náhradního provozu při stavbě nové tribuny v 80. letech.
“Už dříve jsme deklarovali, že budeme hledat řešení, která by mělo co nejmenší dopad na provoz areálu. Delší pauza by nebyla dobrá ani pro nás. Generální rekonstrukce je obecně velmi náročná věc, ale dnes existují nové stavební technologie, které dokáží rekonstrukci významně zefektivnit a časově zkrátit. V tomto okamžiku ale ještě nevíme, jak náročná vlastní rekonstrukce bude. Nemáme ještě dokumentaci k tribuně, nevíme ani, zda výkresy odpovídají skutečnosti. Konečné řešení je věcí delšího procesu analýz a zjišťování skutečností. V budově určitě k významným omezením dojde, ale ta klíčová polovina tribuny bude upřednostněna, aby byl dostihový provoz narušen co nejméně. Může se stát, že třeba polovina sázkové haly bude uzavřená déle, ale věřím, že to návštěvníci přijmou jako doklad toho, že se s Chuchlí něco děje a že je čeká příjemnější a kulturnější prostředí."

Miloslav Vlček
foto Tomáš Holcbecher a Andrea Zavadilová    Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net