sazky2Sázky jsou kořením dostihů, praví staré přísloví. Je pravdivé, ale dnes jsou sázky hlavně financiérem dostihů. Bohužel ne všude a jednou ze zemí, kde se dostihový provoz musí obejít bez podstatného příjmu ze sázkového provozu, je i naše země. Ale i u nás se sází, sázkový obrat se vyvíjí, a ač titulek článku možná vyznívá příliš pesimisticky, zájem o dostihové sázky nijak výrazně neklesá.


To vše lze vyčíst z dat, která publikoval Jockey Club ČR ve své výroční zprávě. Ta obsahuje celou řadu zajímavých dat nejen ze samotného JC, ale i ze společnosti Turf Praha a.s., vlastníka chuchelského závodiště, ve které drží Jockey Club zhruba čtvrtinový podíl. Ale my se dnes budeme soustředit hlavně na sázky. Na kvalitu sázkového provozu, zajišťovaného akciovou společností TOTO CZ, existuje spousta názorů. Perspektiv a možností rozvoje sázkového průmyslu u nás jsme se dotkli i v nedávném rozhovoru s ředitelem chuchelského závodiště Petrem Drahošem, nyní ale dejme prostor statistikám.


Vývoj dostihových sázek v letech 2004 - 2012

Rok

dní

A

B,C

kl

tržby

zisk

stát

marže

tržby/den

2004

96

55

17

24

37 253 000

8 120 000

893 200

7 226 800

388 052

2005

92

48

18

26

38 740 000

8 367 000

920 370

7 446 630

421 086

2006

87

45

20

22

38 989 254

8 491 268

934 039

7 557 228

448 152

2007

87

46

18

21

39 005 071

9 372 097

1 030 931

8 341 166

448 334

2008

91

44

20

25

39 129 168

11 810 919

1 299 201

10 511 718

429 991

2009

91

46

24

21

38 105 456

11 014 160

1 211 558

9 802 603

418 741

2010

90

46

22

22

36 707 777

10 543 940

1 159 833

9 384 106

407 864

2011

90

44

24

22

34 689 573

10 359 684

1 139 565

9 220 119

385 440

2012

65

40

18

7

28 910 967

10 518 406

2 103 681

8 414 724

444 784


Pokud srovnáme tržby z roku 2004 s loňskými, zjistíme, že u nás bylo loni vsazeno oproti stavu před 9 lety o více jak 8 miliónů korun méně. Na první pohled alarmující zjištění má ale své logické vysvětlení - nižší tržby spíše než pokles zájmu sázejících způsobil výrazně menší počet sázkových příležitostí. Zatímco v roce 2004 bylo možno sázet v průběhu 96 dostihových dní, loni už jen na 65 dnech. Rapidní snížení má na svědomí krize v klusáckém dostihovém provozu, jak ukazuje výše zmíněná tabulka. Ale nejen to. "Problémem je trvalý pokles obratu a výnosu sázek na klusácké dostihy, nízká efektivita náběru sázek na závodištích kategorie C a úbytek počtu dostihů na závodištích kategorie A," uvádí Výroční zpráva. Pokud bychom naopak vzali za bernou minci tržby na jeden dostihový den, patřil loňský rok k nejúspěšnějším letům za sledované období.

Celkový obrat, zaostávající i za sumou všech dotací v našem dostihovém provozu, není schopen generovat významnější příjmy pro dostihové pořadatele, což navíc bylo výrazně ztíženo legislativními změnami. "Veškerý výnos ze sázkové činnosti byl až do roku 2011 odváděn do zúčtovacího centra Jockey Club Čr a rozdělován mezi jendotlivá závodiště v závislosti na nich dosažených výsledcích," vysvětluje tento stav komntář ve Výroční zprávě. "Od roku 2012 je jedinou možnou formou fakturace za pronájem nebo reklamní činnost. Negativní finanční dopad mělo od roku 2012 navýšení zákonného odvodu do státního rozpočtu na 20% (+10%) z hrubého zisku sázkové společnosti a zatížení případného finančního transferu pořadatelům o částku DPH." 

To významně dokumentuje i sloupec "stát" v tabulce. Podle něj v roce 2004 odvedla TOTO CZ státu necelých 900 tisíc korun, zatímco loni bylo už více jak 2,1 miliónu korun.  


 

 

     Valid XHTML and CSS ©2013 Fitmin | code hofmanovi.net